image_pdfimage_print

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de eigendommen en financiën van onze gemeente. Zo houden zij balans tussen de inkomsten (uit o.a. vrijwillige bijdragen, collecten, pachtgelden, plaatselijke acties, solidariteitskas etc.) en uitgaven (predikantstractement, onderhoudskosten, vergoedingen, administratie etc.).

Legaat
De kerkrentmeesters wijzen u op de mogelijkheid om de kerk te gedenken met een legaat. Voor informatie kunt contact opnemen met de kerkrentmeesters en/of bij een notaris. Ook kunt u de website: https://www.missienederland.nl/nalaten raadplegen.

Vrijwillige bijdragen/kerkbalans: NL77 RABO 0373 719 493.

Het college van Kerkrentmeesters  bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Gertjan Bax Hoofdstraat 30
  Arnout van Horssen Kerkstraat 3
  Bennie Klerk  

Commissie van bijstand
De Kerkrentmeesters worden geadviseerd en geholpen door de Commissie van Bijstand. Hierin hebben de volgende personen zitting:

J.L.S. Oerlemans Weteringshof 16    
J.C. van Mersbergen Hoofdstraat 67    
J. Roubos Voompad 6    
Vacant      

Zij zetten zich in bij alle voorkomende werkzaamheden als onderhoud van gebouwen en tuinen etc. Tevens voeren zij overleg met de kerkrentmeesters om met elkaar het beleid (beleidsplan) te bepalen en voor uitvoering hiervan zorg te dragen.

Ledenadministratie
Het college van Kerkrentmeesters is tevens verantwoordelijk voor de ledenadministratie doe word bijgehouden door:

A.A. van Horssen Kerkstraat 3  
W.D. van Drunen Rondendans 11  

Wijzigingen dient u echter door te geven aan de scriba.