image_pdfimage_print

De kerkenraad bestaat uit de volgenden personen

Voorzitter Leo. Oudshoorn
Scriba Leo Oudshoorn
Ouderlingen Miranda van Wijk
  Casper van de Wetering
  Leo Oudshoorn
  Wim van Drunen
   Alie Pellikaan
Jeugdouderling Suzan Colet
Jeugddiaken Arjan van der Velden
Diakenen Nees Bouman
  Johan Roozemond
  Arjan van der Velden
  Jeanet Donkersloot
Ouderling/kerkrentmeester Gertjan Bax
  Arnout van Horssen
  Bennie Klerk
Penningmeester Gert Vlastuin

Berichtgeving
De scriba is het eerste aanspreekpunt voor berichten uit de gemeente. Bij afwezigheid van de scriba kunt u de berichten ook doorgeven aan één van de ouderlingen. In geval van verhuizing, geboorte, huwelijk of overlijden verzoeken wij u een kaart naar de scriba te sturen.

Wijkindeling

Wijk 1: ouderling: Miranda van Wijk
Akkerstraat, Bulkstraat, Doeverensestraat, Meerstraat, Tol, Weidestraat, Buitenstraat en de buitenwijken
Wijk 2: ouderling: Casper van de Wetering
Burgemeester Brunestraat, Kelderstraat, Kerkstraat, Oegemastraat, Rondendans, Nieuwe Steeg, Susterenhof, Teisterband
Wijk 3: ouderling: Alie Pellikaan
Genderensedijk (even huisnummers), Hoofdstraat, Meerhoek en Weteringshof
Wijk 4: ouderling: Wim van Drunen
Van der Beekstraat, Genderensedijk (oneven huisnummers), Notendijk, Hoefstraat, Voompad en Ruiterhof