image_pdfimage_print

Geschiedenis in het kort

De omgeving van Genderen was van de 1e tot de 3e eeuw reeds bewoond. Uit deze periode zijn aardewerkscherven gevonden.

De eerste schriftelijke vermelding van Genderen, als Gendoron, dateert van omstreeks 1100, toen deze naam werd geregistreerd in een document van het Vaticaan. Er bestond toen al een kapel, ongeveer op de plaats waar nu de toren van de Hervormde kerk zich bevindt.

Later is er een kerk gebouwd waarvan het oudste nog bewaarde deel uit de 13e eeuw stamt. Deze kerk werd einde 16e eeuw door de Hervormden in gebruik genomen

De Hervormde kerk Genderen [2] aan de Kerkstraat 29 bezit nog een 13e-eeuwse tufstenen onderbouw van de toren. Het schip en de bovenste verdiepingen van de toren werden in 1944 verwoest. Kerk en toren werden herbouwd en in 1953 weer in gebruik genomen. Enkel de onderbouw van de toren, met een koepelgewelf boven de ingang, kon weer in de oorspronkelijke staat worden hersteld. De nieuwe kerk en de bovenbouw van de toren werden ontworpen door A.J. van Asbeck.

Lijst van predikanten van de Herv. Gemeenten Doeveren-Genderen

OPEN Lijst predikanten hervormd Genderen

Hervormde kerk met pastorie 1937

Hervormde kerk met pastorie in 1936

Pentekening aangepast door ®Joop 1900

Kerk met hek naar kerktuin

Kapotgeschoten kerk in 1945

Kapotgeschoten kerk in 1945

Kerk herbouwd in 1952 de toren werd later herbouwd

De Hervormde kerk in 2023