image_pdfimage_print

De diaconie heeft als taak zorg te dragen en hulp te bieden aan mensen in nood, zowel binnen als buiten de gemeente. Daarnaast wil zij de diaconale taak van gemeenteleden bevorderen. De diaconie wordt in haar uitvoerende taak ondersteund door de Hervormde Vrouwendienst (HVD) en de Zendingscommissie (ZC i.o.). De benodigde middelen komen uit collecten, giften (en legaten), kerktelefoonbusjes en opbrengsten van eigen geld.

Het bankrekeningnummer is NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Genderen.

De diaconie is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer: 76381013

Centrale E-mail Diaconie: KLIK HIER

Het college van diakenen bestaat uit de volgende personen:

Hans Thur diaconie@hervormdgenderen.nl
A. v.d. Velden diaconie@hervormdgenderen.nl
Jeanet Donkersloot diaconie@hervormdgenderen.nl
Jolanda Vos diaconie@hervormdgenderen.nl