image_pdfimage_print

Hervormd Genderen is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), een wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods

 liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Elke zondag worden er twee diensten gehouden. ‘s Morgens om 9.30 uur en ‘s avonds om 19.30 uur. Daarnaast zijn speciale diensten zoals met: Jeugddiensten, Pinksteren, Pasen en Kerst.

In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen.

Tijdens de Jeugddiensten is er regelmatig live muziek te horen met een inhoud die Gods eer verwoord.

Ook wat betreft geloofsbeleving en het vormgeven van het geloof zijn we een brede gemeente. Gemeenteleden voelen zich soms meer thuis bij de klassieke vormen van eredienst en gemeente-zijn, terwijl anderen meer worden aangesproken door andere, bijvoorbeeld meer evangelische vormen. In onze diensten zitten vaak elementen en vormen uit verschillende tradities verwerkt.

De hervormde gemeente Genderen is een PKN gemeente die in grote mate onze kleur en identiteit aangeeft van onze gemeente.

Belangrijk in deze traditie zijn, naast het belijden van het geloof (zoals in de vroege kerk en de Reformatie), de nadruk op persoonlijk geloof en bekering, bijbel lezen en gebed, huisgodsdienst, het gebruik en de viering van de sacramenten en de invulling van de ambten.

Op zondagmorgen komen er gemiddeld 120 mensen naar de dienst, waar vooral  gezinnen aanwezig zijn die samen naar de dienst luisteren. Maar ook de ouderen onder ons komen met regelmaat naar de kerk.

We proberen er voor iedereen te zijn: Jongeren, gezinnen en alleenstaanden en passen daar onze diensten op aan. Iedere eerste zondag van de maand is er een Open Deur Dienst waar vooral aandacht wordt gegeven aan de nieuweling binnen onze gemeente. Regelmatig wordt er een Jeugddienst gehouden waar vooral de jeugd aan bod komt. In een aantal gevallen zal er dan een band of koor aanwezig zijn.