Zondagmorgen 6 maart 2022 is er een Open Deur Dienst, en dat is het eindelijk ook weer letterlijk: iedereen is welkom. Na de dienst is er weer als vanouds koffiedrinken in de Regenboog. Om dit moment te markeren is er niet alleen koffie, maar ook taart!

In de dienst denken we na over hoe de taart verdeeld wordt; het gaat over recht doen. Dit is het vierde onderdeel van de missionaire schijf van vijf.
Op vele manieren is en wordt de taart in deze wereld oneerlijk verdeeld. Hoe ga je daar als christen mee om?