Internetdiensten
Deze zondag zijn er 2 internetdiensten en net als in de afgelopen periode trekken we hierin als Hervormde en Gereformeerde Kerk in Genderen samen op. In de morgendienst vieren we Pinksteren.  in een gezamenlijke dienst in Gereformeerde kerk waarin ds. Lucias, ds. Jannie en ds. Joost zullen voorgaan. De avonddienst om 20.00 uur vanuit de Hervormde Kerk is een Pinkstergesprek tussen de predikanten van Eethen-Drongelen en Genderen o.l.v. onze IZB-trajectbegeleider Nienke de Ronde.

Dankgebed en voorbede
Gebedspunten verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s:

Collecte Hervormde gemeente:
De collecte van deze zondag 31mei zijn bestemd voor:

  1. Kerk en eredienst
  2. Diaconie: Woord en Daad adoptiekinderen

Uw bijdragen kunt u overmaken naar de diaconie (NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen) en de kerkrentmeesters (NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen).

 Collecte Gereformeerde kerk:
De collecte van deze zondag 31mei zijn bestemd voor:

  1. ZWO: Wycliffe; zie voor meer informatie de nieuwsbrief
  2. ZWO: Crux; zie voor meer informatie de nieuwsbrief

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.

Meeluisteren
U kunt doorklikken op onderstaande link om de diensten live of later te luisteren en mee te vieren:

De diensten vanuit het Gereformeerde kerkgebouw zijn ook via beeld met geluid te beleven via http://www.thuismeekijken.nl/ met code: GKG2020 (let op: GKG zijn hoofdletters).

TIP*: gebruik als webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10).

De diensten vanuit Hervormde Kerk zijn ook via beeld met geluid te beleven via:
https://youtu.be/JLklTO8QKVI
 

Vragen
Voor vragen over het gebruik van de computer of kerkradio verzoeken wij u contact op te nemen met de wijkouderling of -diaken.

 *) Wilt u de diensten van volgen via beeld en geluid dan kan dat via de volgende webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10). Meekijken via Internet Explorer is niet mogelijk omdat het programma dit niet ondersteunt”. Het zou kunnen zijn dat de browser “EDGE” van microsoft ook niet optimaal functioneert. Het is aan te raden om de live stream te volgen via “FireFox” of “Chrome”. Het kan voorkomen dat de video stream een keer kan blijven hangen, dit komt omdat er een tijdelijke verbinding brug is gemaakt naar de internet aansluiting van de pastorie. Wat een oorzaak zou kunnen zijn voor het weg vallen van het beeld is dat er te weinig werk en opslag geheugen aanwezig is op uw computer; dan lopen de buffers vol en kan er geen beeld meer geladen worden.