Internetdiensten
De komende periode zullen er geen fysieke bijeenkomsten zijn in de kerk. De kern van een eredienst is dat de gemeente een vorm van ontmoeting heeft met God en met elkaar, waarbij het gebed en het openen van de Bijbel een centrale rol spelen. Laten we dankbaar zijn voor en dankbaar gebruik maken van de techniek die ons hier ook in deze periode mogelijkheden voor biedt – ook al is de vorm en de beleving misschien soms wat anders dan we gewend zijn. Door rechtstreekse internetdiensten proberen we ook aan de verbondenheid met elkaar gestalte te geven. We trekken hierin samen op met onze Hervormde- en Gereformeerde broeders en zusters. Dit houdt in dat beide kerken één dienst per zondag zullen verzorgen en we met elkaar meeluisteren, vanuit (t)huis.

Dankgebed en voorbede
Gebedspunten verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s:

Jeugd en kindernevendienst
Voor de kinderen èn tieners zijn er werkbladen beschikbaar. Die vind je als documentje op de website en kun je zelf uitprinten.

 • verhalen kindernevendienst zondag 3 mei 2020
 • verwerkingen kindernevendienst zondag 3 mei 2020

De verhalen en verwerkingen zijn verdeeld groepen en het grijze blokje ervoor geeft aan voor welke groep het is.

 • Onderbouw: groep 1-2-3 (onderste blokje is grijs)
 • Middenbouw: groep 4-5-6 (middelste blokje is grijs)
 • Bovenbouw: groep 7-8 (bovenste blokje is grijs)
 • Ook is er een jongerenpagina beschikbaar.

Zo kunnen de kinderen tijdens de dienst of op een ander moment ook hun eigen ‘kindernevendienst’ rond het thema van ‘Vertel het maar’ mee beleven. Dat vraagt uiteraard wel een klein beetje begeleiding van de ouders. Voor vragen is Rianne Verwoert (06-57310205) beschikbaar.

Collecte Hervormde gemeente:
De collecte van deze zondag 3 mei zijn bestemd voor:

 1. Kerk en eredienst
 2. Diaconie: extra kosten voor de uitzendingen van de kerktelefoon

Uw bijdragen kunt u overmaken naar de diaconie (NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen) en de kerkrentmeesters (NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen).

Collecte Gereformeerde kerk:
De collecte van deze zondag 3 mei zijn bestemd voor:

 1. Diaconie t.b.v. de voedselbank (zie nieuwsbrief voor meer informatie)
 2. Kerk

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.

Meeluisteren
U kunt doorklikken op onderstaande link om de diensten live of later te luisteren en mee te vieren:

De diensten vanuit het Gereformeerde kerkgebouw zijn ook via beeld met geluid te beleven via http://www.thuismeekijken.nl/ met code: GKG2020 (let op: GKG zijn hoofdletters).

TIP*: gebruik als webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10).

 • De avonddienst is om 18.30u vanuit de Hervormde Kerk; ds. A. de Wit, Besoyen.

De diensten vanuit Hervormde Kerk zijn ook via beeld met geluid te beleven via: https://youtu.be/ff1Skmx0Gkg

Namens de kerkraden een zegenrijke dienst gewenst.

Liedteksten (klik op de naam om te downloaden)
Deze ontvangt u per mail als u ook de nieuwsbrief digitaal ontvangt. U kunt ook doorklikken op onderstaande link:

Kindernevendienst (klik op de naam om te downloaden)

Muziekmoment op woensdag
Op de woensdagavond is er een extra ‘uitzending’ om 19.30u (muzikale fruitmand). Dit is een gezamenlijke uitzending met de Gereformeerde kerk van Genderen en de Hervormde gemeenten van Eethen/Drongelen en Genderen. Op woensdag 6 mei is de uitzending vanuit de Hervormde kerk in Genderen.

Vragen
Voor vragen over het gebruik van de computer of kerkradio verzoeken wij u contact op te nemen met de wijkouderling of -diaken.

 *) Wilt u de diensten van volgen via beeld en geluid dan kan dat via de volgende webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10). Meekijken via Internet Explorer is niet mogelijk omdat het programma dit niet ondersteunt”. Het zou kunnen zijn dat de browser “EDGE” van microsoft ook niet optimaal functioneert. Het is aan te raden om de live stream te volgen via “FireFox” of “Chrome”. Het kan voorkomen dat de video stream een keer kan blijven hangen, dit komt omdat er een tijdelijke verbinding brug is gemaakt naar de internet aansluiting van de pastorie. Wat een oorzaak zou kunnen zijn voor het weg vallen van het beeld is dat er te weinig werk en opslag geheugen aanwezig is op uw computer; dan lopen de buffers vol en kan er geen beeld meer geladen worden.