Weeknieuws en informatie internetdiensten zondag 21 juni 2020

Internetdiensten
Deze zondag zijn er 4 internetdiensten. In de Gereformeerde kerk wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Dankgebed en voorbede
Gebedspunten verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s:

Jeugd en kindernevendienst
Wij als leiding van de kindernevendienst zaten eens te denken wat we voor de kinderen kunnen doen nu blijkt dat we nog lang op deze manier moeten kerken. We hebben bedacht om iedere week een filmpje te maken waar we de kindernevendienst in gaan doen. De filmpjes bevatten liedjes, het Bijbelverhaal van die week en een verwerking. De link zal wekelijks opgenomen worden in dit weekbericht, maar u kunt het ook zelf zoeken onder de zoekterm: Kerk in Genderen. Het filmpje van deze week: https://www.youtube.com/watch?v=GR7p4YqLz1c&feature=youtu.be. We hopen uiteraard dat dit een groot succes wordt en zegt het voort. 

Is er thuis niet veel knutsel materiaal, stuur dan een berichtje naar Rianne Verwoert 06-57310205 dan zorgen we ervoor dat er een knutsel pakketje voor je klaar ligt.

Hulp kunnen we uiteraard goed gebruiken, dus als je een keer mee wil doen met het voorlezen van het bijbelverhaal of een knutselwerkje voor wil doen horen we dit graag.

Veel liefs van alle leiding van de kindernevendienst

Werkbladen van de kindernevendienst vind je als documentje op de website en kun je zelf uitprinten:

De verhalen en verwerkingen zijn verdeeld groepen en het grijze blokje ervoor geeft aan voor welke groep het is.

  • Onderbouw: groep 1-2-3 (onderste blokje is grijs)
  • Middenbouw: groep 4-5-6 (middelste blokje is grijs)
  • Bovenbouw: groep 7-8 (bovenste blokje is grijs)
  • Ook is er een jongerenpagina beschikbaar.

Zo kunnen de kinderen tijdens de dienst of op een ander moment ook hun eigen ‘kindernevendienst’ rond het thema van ‘Vertel het maar’ mee beleven. Dat vraagt uiteraard wel een klein beetje voorbereiding en of begeleiding van de ouders.

Collecte Hervormde gemeente:
De collecte van deze zondag 21 juni zijn bestemd voor:

  1. Kerk en eredienst
  2. Diaconie: eigen diaconie

Uw bijdragen kunt u overmaken naar de diaconie (NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen) en de kerkrentmeesters (NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen).

Collecte Gereformeerde kerk:
De collecte van deze zondag 21 juni zijn bestemd voor:

  1. Diaconie: Stichting Serve India; zie voor meer informatie de nieuwsbrief
  2. Diaconie: eigen werk

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.

Meeluisteren
U kunt doorklikken op onderstaande link om de diensten live of later te luisteren en mee te vieren:

Hervormde kerk:

  • De ochtenddienst is om 9.30u vanuit de Hervormde Kerk; ds. L. de Haan.
  • De avonddienst is om 18.30u vanuit de Hervormde Kerk; ds. L. de Haan.

De diensten vanuit Hervormde Kerk zijn ook via beeld met geluid te beleven via: Uitzending kerk via youtube: 

Gereformeerde kerk:

De diensten vanuit het Gereformeerde kerkgebouw zijn ook via beeld met geluid te beleven via http://www.thuismeekijken.nl/  met code: GKG2020 (let op: GKG zijn hoofdletters).

TIP*: gebruik als webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10).

Liedteksten
Deze ontvangt u per mail als u ook de nieuwsbrief digitaal ontvangt. U kunt ook doorklikken op onderstaande link:

Hervormde kerk:

Gereformeerde kerk:

Vragen

Voor vragen over het gebruik van de computer of kerkradio verzoeken wij u contact op te nemen met de wijkouderling of -diaken.

*) Wilt u de diensten van volgen via beeld en geluid dan kan dat via de volgende webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10). Meekijken via Internet Explorer is niet mogelijk omdat het programma dit niet ondersteunt”. Het zou kunnen zijn dat de browser “EDGE” van microsoft ook niet optimaal functioneert. Het is aan te raden om de live stream te volgen via “FireFox” of “Chrome”. Het kan voorkomen dat de video stream een keer kan blijven hangen, dit komt omdat er een tijdelijke verbinding brug is gemaakt naar de internet aansluiting van de pastorie. Wat een oorzaak zou kunnen zijn voor het weg vallen van het beeld is dat er te weinig werk en opslag geheugen aanwezig is op uw computer; dan lopen de buffers vol en kan er geen beeld meer geladen worden.