Weeknieuws en informatie internetdiensten zondag 14 juni 2020

Internetdiensten
Deze zondag zijn er 2 internetdiensten en net als in de afgelopen periode trekken we hierin als Hervormde en Gereformeerde Kerk in Genderen samen op. In de morgendienst is er een gezamenlijke dienst in Gereformeerde kerk waarin ds. Joost voor zal gaan. In deze dienst wordt ook afscheid genomen van de volgende ambtsdragers afscheid zullen nemen: Arie de Jong (ouderling kerkrentmeester), Henk van der Stelt (wijkouderling), Mieke en Herman van den Heuvel (wijkouderling). De avonddienst is vanuit de Hervormde Kerk waarin dhr. T.J. de Koning voor zal gaan.

Dankgebed en voorbede
Gebedspunten verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s:

Jeugd en kindernevendienst
Het filmpje van deze week: https://youtu.be/MOyp8i4R3Dc.

Werkbladen van de kindernevendienst vind je als documentje op de website en kun je zelf uitprinten:

De verhalen en verwerkingen zijn verdeeld groepen en het grijze blokje ervoor geeft aan voor welke groep het is.

  • Onderbouw: groep 1-2-3 (onderste blokje is grijs)
  • Middenbouw: groep 4-5-6 (middelste blokje is grijs)
  • Bovenbouw: groep 7-8 (bovenste blokje is grijs)
  • Ook is er een jongerenpagina beschikbaar.

Zo kunnen de kinderen tijdens de dienst of op een ander moment ook hun eigen ‘kindernevendienst’ rond het thema van ‘Vertel het maar’ mee beleven. Dat vraagt uiteraard wel een klein beetje voorbereiding en of begeleiding van de ouders.

Collecte Hervormde gemeente:
De collecte van deze zondag 14 juni zijn bestemd voor:

  1. Kerk en eredienst
  2. Diaconie: st. Schuilplaats Sprang Capelle

Uw bijdragen kunt u overmaken naar de diaconie (NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen) en de kerkrentmeesters (NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen).

Collecte Gereformeerde kerk:
De collecte van deze zondag 14 juni zijn bestemd voor:

  1. Onderhoud gebouwen en terrein
  2. Kerk

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.

Meeluisteren
U kunt doorklikken op onderstaande link om de diensten live of later te luisteren en mee te vieren:

De diensten vanuit het Gereformeerde kerkgebouw zijn ook via beeld met geluid te beleven via http://www.thuismeekijken.nl/ met code: GKG2020 (let op: GKG zijn hoofdletters).

TIP*: gebruik als webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10).

De diensten vanuit Hervormde Kerk zijn ook via beeld met geluid te beleven via:
https://youtu.be/UsayA2tonPw
 

Namens de kerkraden een zegenrijke dienst gewenst.

Liedteksten
Deze ontvangt u per mail als u ook de nieuwsbrief digitaal ontvangt. U kunt ook doorklikken op onderstaande link:

Vragen
Voor vragen over het gebruik van de computer of kerkradio verzoeken wij u contact op te nemen met de wijkouderling of -diaken.

 *) Wilt u de diensten van volgen via beeld en geluid dan kan dat via de volgende webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10). Meekijken via Internet Explorer is niet mogelijk omdat het programma dit niet ondersteunt”. Het zou kunnen zijn dat de browser “EDGE” van microsoft ook niet optimaal functioneert. Het is aan te raden om de live stream te volgen via “FireFox” of “Chrome”. Het kan voorkomen dat de video stream een keer kan blijven hangen, dit komt omdat er een tijdelijke verbinding brug is gemaakt naar de internet aansluiting van de pastorie. Wat een oorzaak zou kunnen zijn voor het weg vallen van het beeld is dat er te weinig werk en opslag geheugen aanwezig is op uw computer; dan lopen de buffers vol en kan er geen beeld meer geladen worden.