Internetdiensten.
Deze zondag zijn er 2 internetdiensten en net als in de afgelopen periode trekken we hierin als Hervormde en Gereformeerde Kerk in Genderen samen op. De morgendienst vanuit de Hervormde Kerk gaat over het 2e focusthema van Blok 2: ‘De stem van Jezus’ We staan stil bij de verschijning van Jezus aan de discipelen als ze aan het vissen zijn op de zee van Tiberias (Johannes 21). De avonddienst wordt verzorgd vanuit de Gereformeerde Kerk.

Dankgebed en voorbede.
Gebedspunten verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s:

Jeugd en kindernevendienst.
Er is een speciaal Focusfilmpje voor de kinderen gemaakt door Willemieke uit het Focusteam van Eethen-Drongelen. Vanaf zondagmorgen is dit filmpje te bekijken op het YouTube-kanaal van Hervormd Eethen-Drongelen. Voor de kinderen èn tieners zijn er ook werkbladen beschikbaar. Die vind je als documentje op de website en kun je zelf uitprinten.

 • blok 2 gesprek 2 de stem van jezus groep 1 – 4
 • blok 2 gesprek 2 de stem van jezus groep 5 – 8

Zo kunnen de kinderen tijdens de dienst of op een ander moment ook hun eigen ‘kindernevendienst’ rond het thema van ‘Vertel het maar’ mee beleven. Dat vraagt uiteraard wel een klein beetje begeleiding van de ouders.

Collecte Hervormde gemeente:
De collecte van deze zondag 10 mei zijn bestemd voor:

 1. Kerk en eredienst
 2. Diaconie: Stichting Mensenkinderen

Uw bijdragen kunt u overmaken naar de diaconie (NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen) en de kerkrentmeesters (NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen).

Collecte Gereformeerde kerk:
De collecte van deze zondag 10 mei zijn bestemd voor:

 1. Onderhoud gebouwen en terrein
 2. Kerk

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.

Meeluisteren.
U kunt doorklikken op onderstaande link om de diensten live of later te luisteren en mee te vieren:

 • De ochtenddienst om 9.30 uur is vanuit de Hervormde Kerk: ds. L.W. de Haan
  De diensten vanuit Hervormde Kerk zijn ook via beeld met geluid te beleven via: https://youtu.be/38xjjZ8Gzl8   (Plak deze link in je browser)
 • De avonddienst is om 18.30u vanuit de Gereformeerde Kerk: ds. E.J van den Brink.
  De diensten vanuit het Gereformeerde kerkgebouw zijn ook via beeld met geluid te beleven via http://www.thuismeekijken.nl/ met code: GKG2020 (let op: GKG zijn hoofdletters).

TIP*: gebruik als webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10).

Namens de kerkraden een zegenrijke dienst gewenst.

Liedteksten.
Deze ontvangt u per mail als u ook de nieuwsbrief digitaal ontvangt. U kunt ook doorklikken op onderstaande link:

Muziekmoment op woensdag.
Op de woensdagavond is er een extra ‘uitzending’ om 19.30u (muzikale fruitmand). Dit is een gezamenlijke uitzending met de Gereformeerde kerk van Genderen en de Hervormde gemeenten van Eethen/Drongelen en Genderen. Op woensdag 13 mei is de uitzending vanuit de Gereformeerde kerk in Genderen.

Vragen.
Voor vragen over het gebruik van de computer of kerkradio verzoeken wij u contact op te nemen met de wijkouderling of -diaken.

 *) Wilt u de diensten van volgen via beeld en geluid dan kan dat via de volgende webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10). Meekijken via Internet Explorer is niet mogelijk omdat het programma dit niet ondersteunt”. Het zou kunnen zijn dat de browser “EDGE” van microsoft ook niet optimaal functioneert. Het is aan te raden om de live stream te volgen via “FireFox” of “Chrome”. Het kan voorkomen dat de video stream een keer kan blijven hangen, dit komt omdat er een tijdelijke verbinding brug is gemaakt naar de internet aansluiting van de pastorie. Wat een oorzaak zou kunnen zijn voor het weg vallen van het beeld is dat er te weinig werk en opslag geheugen aanwezig is op uw computer; dan lopen de buffers vol en kan er geen beeld meer geladen worden.