image_pdfimage_print
 

Om uit te printen


VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

De Hervormde Gemeente Genderen en

Naam:                                   ……………………………………………………………………………………………..

Adres, Woonplaats       ……………………………………………………………………………………………

E-mail:                                  ……………………………………………………………………………………………

Telefoon:                           ……………………………………………………………………………………………

hierna te noemen de vrijwilliger, komen het hierna volgende overeen:

  1. Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek en er is geen
    sprake van een arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.
  2. De overeenkomst wordt aangegaan per ……………………………..………….…. en wordt aangegaan voor de duur van …….…..jaar tot en met …………………………………………………………
  3. De vrijwilliger wordt ingezet voor de volgende werkzaamheden:

Activiteiten ten aanzien van zaken die verband houden met de taak…………………………………………………….. binnen de Hervormde Gemeente Genderen.

  1. De vrijwilliger is akkoord met de volgende afspraken:

>      De vrijwilliger verricht zijn werk overeenkomstig het beleid van de kerkelijke gemeente.

>      De vrijwilliger ontvangt zijn opdracht van de voorzitter van de kerkenraad.

>     Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, bij noodzakelijke verhindering meldt de vrijwilliger tijdig dat hij niet kan komen.

  1. De vrijwilliger ontvangt geen vergoeding. De gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.
  2. In geval van langdurige ziekte vervalt onderhavige overeenkomst automatisch na een maand ziekte.
  3. Voor de vrijwilliger geldt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie. Interne gegevens en informatie mogen niet voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt.
  4. De vrijwilliger wordt in staat gesteld zijn deskundigheid te bevorderen. Contactpersoon hiervoor is de scriba.
Namens de Hervormde Gemeente   Genderen

……………………………………………………………………………

handtekening, naam

……………………………………………………………………………

Vrijwilliger

……………………………………………………………………………

handtekening, naam

……………………………………………………………………………