Het zal u niet ontgaan zijn dat er op dit  ogenblik veel aandacht is voor de energie tarieven in Nederland. Ook de kerk heeft hiermee te maken. Hoewel we op dit moment een vast contract hebben loopt deze aan het eind van het jaar af. De verwachting is dat we een fikse verhoging gaan krijgen van de energie tarieven.

Om de kosten toch enigszins te beperking doen wij als kerkrentmeesters het verzoek aan u om hier rekening mee te houden. Dit betekent dat wij zullen trachten de energie regeling zo optimaal mogelijk te gebruiken. Maar dit betekent ook dat we de temperatuur in de kerk zullen aanpassen.

Verzoek aan u is dan ook om iets warmere kleding of jas te  dragen bij het kerkbezoek. We willen iedereen ook vragen om bij het gebruik van de Regenboog verstandig om te gaan met de thermostaat en deze altijd na gebruik weer omlaag te zetten. Hierdoor dragen we allen een steentje bij om de kosten te minimaliseren.

Wij nemen aan dat u hiervoor begrip zult opbrengen. De kerkrentmeesters