Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag 14 januari heeft de PKN deze week hun advies aangepast (https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-14-januari/) en is er weer ruimte om met maximaal 50 gemeenteleden de kerkdiensten bij te wonen. Op basis van dit advies hebben we als kerkenraad besloten om dit advies op te volgen. Dit betekent concreet het volgende:
  • De kerkdiensten zijn vanaf a.s. zondag 23 januari weer toegankelijk voor maximaal 50 gemeenteleden. 
  • Voor de ochtenddiensten is aanmelding verplicht. Dit kan via bijgevoegd formulier (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_4KGyBtr21cxO0nQVopGn180qAjGHaKnqZ2vM6MneEWnewg/viewform?usp=sf_link) of door contact op te nemen met Henk van Wijlen (telefonisch:  0416-352739  of per e-mail:  henkvanwijlen@gmail.com). 
  • Voor de avonddiensten is aanmelding niet nodig, deze diensten zijn vrij toegankelijk tot maximaal 50 gemeenteleden
  • Voor de maand januari organiseren we de avonddiensten nog gezamenlijk met de gereformeerde kerk (23 januari is de avonddienst in de Hervormde Kerk, 30 januari is de avonddienst in de Gereformeerde Kerk). Vanaf februari worden er weer 2 diensten per zondag in de Hervormde Kerk georganiseerd
  • In de diensten hanteren we de reeds bekende maatregelen: toegang tot en vertrek uit de kerk via de kerktoren, we hanteren 1,5 meter afstand, mondkapjes zijn verplicht bij binnenkomst en vertrek en we zingen ingetogen. Verder geldt dat u gevraagd wordt om bij klachten thuis te blijven.
  • Het jeugdwerk wordt weer opgestart en de overige kerkelijke activiteiten kunnen in onderling overleg weer opgestart worden. Dit betekent dat de kringen ook weer gestart kunnen worden in de Regenboog waarbij we 1,5 meter afstand garanderen en mondkapjes bij binnenkomst en vertrek verplicht zijn.
  • N.a.v. de volgende persconferentie op 25 januari zullen we als kerkenraad op basis van een hernieuwd advies van de PKN opnieuw naar de mogelijkheden kijken
Mocht u vragen hebben n.a.v. dit bericht kunt u contact opnemen met de scriba (Leo Oudshoorn) via scriba@hervormdgenderen.nl of telefonisch via 06 31013886.