Binnenkort loopt de ambtstermijn van een aantal kerkenraadsleden af. Gert Vlastuin is na drie termijnen als ouderling-kerkrentmeester niet herkiesbaar. Diaken Johan Roozemond heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Ouderling-kerkrentmeester Henk van Wijlen en ouderling Wim van Drunen zijn beide herkiesbaar en hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. Dit betekent dat er twee vacatures zijn.

De gemeente wordt daarom opgeroepen om namen in te dienen van gemeenteleden die u geschikt acht voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester en diaken. Dit mag met een zogenaamde ‘lijst’ met tien handtekeningen, maar het mag ook uw eigen persoonlijke aanbeveling zijn (dus met alleen uw eigen handtekening).

Namen kunnen worden ingediend tot en met zaterdag 24 september bij de scriba: Leo Oudshoorn, Kerkstraat 24.