Gebedsuur Bidden voor Altena


Donderdagavond 26 november willen we in de Hervormde Kerk in Almkerk van 19.30 – 20.45 bijeen komen met (maximaal 30) christenen uit heel Altena. Gebed is belangrijk, in ons eentje bidden doen velen van ons in de praktijk toch maar weinig en kort. Dus ontmoeting voor gebed is zeer waardevol!

Na een korte overdenking over gebed zal er in groepjes gebeden worden. Met inachtneming van de 1,5 meter afstand van elkaar zal dit goed te doen zijn en vanzelfsprekend nemen we ook alle andere maatregelen in acht. Ook als u/jij zelf liever niet hardop bidt maar zelf in gedachten wil bidden: van harte welkom! Opgeven voor deze avond kan bij Hennie Bouman via info@biddenvooraltena.nl