Beste gemeenteleden,

We willen jullie graag uitnodigen om op zondag eerste paasdag (31 maart) samen als gemeente bijeen te komen voor een paasontbijt, voorafgaand aan de paasdienst. Op deze manier willen we samen eten, zingen en luisteren naar het paasevangelie over de opstanding van onze Heer. De maaltijd begint op zondag 31 maart om 8.00 uur en is voor jong en oud, de deur van de Regenboog is om 7.45 uur open.

Indien ouderen vervoer nodig hebben laat dat dan weten, dan wordt daarvoor gezorgd. Voor de onkosten van het ontbijt wordt na afloop van het ontbijt een vrijwillige bijdrage gevraagd, het overschot zal geschonken worden aan de kerkrentmeesters. Geef je uiterlijk donderdag 28 maart op bij Leo Oudshoorn (651500 of lpk.oudshoorn@gmail.com) of vul je naam in op de inschrijflijst in de Regenboog.