Zondag 17 april vieren we het Paasfeest, het feest van de opstanding van Christus. Jezus Christus is de gekruisigde, maar ook de opgestane Heer! Hij is de Levende, ook vandaag aanwezig. Als symbool daarvan steken we voor het eerst op Eerste Paasdag de Paaskaars aan – een herinnering aan Hem die het Licht der wereld is.

’s Morgens beginnen we om 8.00 uur met een Paasontbijt voor jong en oud. De deur van de Regenboog is vanaf 7.45 uur open. Indien ouderen vervoer nodig hebben, laat het weten dan wordt daarvoor gezorgd.

Voor de onkosten wordt na afloop van het ontbijt een vrijwillige bijdrage gevraagd, het overschot daarvan zal naar de kerkrentmeesters gaan.

Graag uiterlijk 13 april opgeven bij Leo Oudshoorn (651500 / lpk.oudshoorn@gmail.com) of via de inschrijflijst in de Regenboog.