Als u onderstaande informatie als boekje wil printen klik dan HIER

Adressen waar kunstwerken te zien zijn:

 • Kerkstraat 2A Hannah Kraaijkamp ‘IK BEN er voor jullie’.
 • Rondendans 2 Willeke van der Heijden ‘Lieve wereld’.
 • Rondendans 9 Frida de Hart thema ‘Schilderij 1 ‘uit liefde voor ons’. ‘Schilderij 2 ‘Omzien naar elkaar’.
 • Rondendans 5 Joséva de Jong ‘Samen in het licht van Jezus’.
 • Rondendans 10 Arie de Ruiter ‘De zeven kruiswoorden’. (dorpshuis).
 • Weteringshof 16 Marion Oerlemans ‘Verbondenheid’.
 • Hoefstraat 1 Riet van Berchum ‘zonder Woorden’.
 • Hoofdstraat 41b Sanne van Helden ‘IK BEN’.
 • Hoofdstraat 76 Jannie van den Brink-Dekker ‘Ik ben er voor jou’.
 • Kerkstraat 37 Peer Vos ‘NIET-doodlopende kruisweg’.
 • Ruiterhof Marleen Blijenberg ‘Onderweg naar Pasen’. (aan vijverkant gebouw).
 • Doeverensestraat 53A Jolande Buijs ‘Iedereen thuis in je eigen huis’.
 • Doeverensestraat 29 Anja de Graaff ‘Ik ben het Licht dat naar de wereld gekomen is’.
 • Hoefstraat 41b Alie Groenedijk. (zijkant woning).
 • Weidestraat 12 Petra v.d. Poort ‘Samen’
  Ank v.d. Poort ‘Samen’

We noemen de adressen, de volgorde van de wandeling is naar eigen keuze. Bij een aantal kunstwerken is een uitleg gegeven door de betreffende kunstenaar deze kunt u hieronder lezen.

Vraag voor de kinderen en jongeren:

 • Op sommige kunstwerken zijn dieren te zien. Welke dieren zie jij allemaal? Bij het schilderij aan de Kerkstraat 37 :
 • In het schilderij zie je 7 vormen van verslaving uitgebeeld. Welke verslavingen kan je vinden? Bij het schilderij aan de Kerkstraat 2A
 • Een vraag voor de kinderen van de Kindernevendienst: Welke “IK BEN “ woorden zien jullie afgebeeld op de schilderijen?

Op het kaartje zijn de adressen gemarkeerd, zo kun je eenvoudig zelf de volgorde bepalen van deze Paas – kunstwandeling.

We wensen jullie een mooie Paaswandeling!

 • Jannie van den Brink – Dekker Gereformeerde kerk, Hoofdstraat 76 “IK BEN ER VOOR JOU“
 • Anja de Graaff Doeverensestraat 29
  Jezus zegt : “IK BEN het Licht dat naar de wereld is gekomen….Joh. 12:46
  Gaan wij onze weg in het Licht, zoals Hij zelf het Licht is dan zijn wij met elkaar verbonden en het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. (1 Joh. 1:7)
 • Jolanda Buijs Doeverensestraat 53 A
  “Iedereen thuis in eigen huis”
  Wat is het mooi om te horen en te zien, wat er voor liefde en aandacht uit onze harten is gestroomd, toen Corona onze levens binnendrong.
  Wat een warmte, aandacht ,tijd, bloemen, kaartjes, maaltijden en acties zijn er gedeeld.
  Het zijn de kleine dingen die het doen. Ieder vanuit zijn eigen plek, op zijn / haar eigen manier, laat zo de liefde schijnen. Net zoals we vertrouwen op de zon, die elke dag het licht laat schijnen, zichtbaar of alleen aanwezig achter donkere wolken, zo is het ook met de liefde.
  Vertrouw erop : DE LIEFDE IS ER ALTIJD.
  Nu we op weg gaan in de tijd naar Pasen, vertrouwen we op Jezus die Zijn Liefde en Licht tijdens zijn Lijden en Opstanding gratis aan iedereen schenkt.
 • Aly Groenendijk Hoefstraat 41 b ( zijkant huis )
  Mattheüs 28 : 2-7
  Bij benadering : Hof van Jozef van Arimathea.
  En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een Engel van de Here, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging er op zitten.
  Zijn gedaante was als een bliksem en Zijn kleding wit als sneeuw.
  Jezus is Overwinnaar!
 • Marleen Blijenberg Ruiterhof (aan vijverkant van gebouw) “Onderweg naar Pasen”
 • Riet van Berchum (Hoefstraat 1 etalage bij Treffers) “Zonder Woorden“
 • Peer Vos Kerkstraat 37 ‘NIET-doodlopende kruisweg’ (olieverf op doek/Peer Vos)
  “Ieder huisje heeft zijn kruisje”. Wie kent dat gezegde niet en wie kent de praktijk ervan niet?!
  Het woord ‘kruis’ staat voor situaties in ons leven die allesbehalve fijn zijn.
  Het kan een ernstige ziekte zijn zoals kanker, dementie of nu actueel corona of zelfs de dood.
  Het kan ook een geliefde zijn die verslaafd is en onbereikbaar voor goede adviezen, een echtscheiding, of werkeloosheid met alle gevolgen van dien, etc.
  Miljoenen in onze maatschappij zijn momenteel ook de ‘weg’ kwijt. We zoeken steeds vaker ons ‘heil’ in verleidingen die ons van het juiste pad afbrengen… Uiteindelijk zal dat een doodlopende weg zijn!
  Eenieder kan zijn of haar eigen ‘kruis’ – of misschien zelfs wel meervoud, ‘kruisen’ – invullen.
  Het drukt je terneer en één ding is zeker, je verlangt ernaar, dat het kruis van je wordt weggenomen!
  Er is gelukkig hoop! Jezus heeft ons niet in de steek gelaten. Hij was er voor ons en heeft Zijn kruisweg volbracht! Jezus zei ook: “Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven!” (Mattheus 11:28)
  Wij mogen onze moeite, problemen, pijn, ziekte, verslavingen en alles bij Zijn kruis afgeven en bij Hem rust vinden met uitzicht op een hoopvolle toekomst en een eeuwig leven!
  Naar voorbeeld van Jezus mogen wij er op onze levensweg ook zijn voor elkaar!
  Er zijn zóveel mensen die in de problemen zitten waar wij naar kunnen omzien en iets voor kunnen betekenen.
  In het schilderij is links in het beeld, in een donkere wereld, onze levensweg uitgebeeld als een moeilijk begaanbare weg met hobbels, eenzaamheid en een afgrond. Een weg met verdriet zoals verslaving, ziekte en dood. Bij het kruis is het ‘game over’ en mogen we de controle (controller) overgeven.
  Rechts van het kruis is de overgave uitgebeeld, er is rust en omzien naar elkaar.
  De weg is daar goed begaanbaar en men gaat een hoopvolle toekomst tegemoet.
 • Sanne van Helden Hoofdstraat 41b “IK BEN“
 • Marion Oerlemans Weteringshof 16 “Verbondenheid”
  Het schilderij is gemaakt in de avond, omdat je dan geen verschil ziet tussen blank en zwart.
  Jezus oordeelt niet over blank of zwart. Hij houdt van ieder mens en wil dat iedereen van elkaar houdt. Verbonden met elkaar, van welke kleur of ras je ook bent. Hij is er voor ons allemaal.
 • Hannah Kraaijkamp Kerkstraat 11 “IK BEN er voor jullie”
  “De Boom” verbeeldt een mensenleven met de seizoenen, al de jaren die je leeft.
  Jezus beloofde dat hij ons levend water zou geven als we, in Hem geloven. (Joh. 7:38)
  Dit water stroomt door en van de boom.
  Ook zei Jezus: IK BEN de ware wijnstok wat betekent: dat Hij ons productief maakt. ( Joh.15:1)
  Ook zei Hij: IK BEN het brood van het leven, wat erop duidt, dat Hij ons onderhoudt. ( Joh. 6:35)
  De boom staat op “DE WEG “ Jezus zei: IK BEN de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader, dan door Mij. ( Joh.14:6) Dat is: Jezus leidt ons in de juiste richting.
  “De Schapen”
  Voor de kleinste kindjes: Welk liedje past bij het schilderij van de schapen? (Jezus is de goede Herder)
  Jezus zei: IK BEN de deur van de schaapskooi. ( Joh. 10:11) Hij geeft ons toegang.
  Ook zei Jezus: IK BEN de goede Herder. (Joh.10:11) Hij zorgt voor ons.
 • Petra v.d. Poort en Ank v.d. Poort “SAMEN“
  Weidestraat 12 Weidestraat 12
  ( Keramiek) ( Tekst)
 • Willeke v.d. Heijden Rondendans 2
 • LIEVE WERELD ( Juul v.d. Heijden )
  HEB ELKAAR LIEF
  GEEF ELKAAR VERTROUWEN
  IN TIJDEN VAN ONZEKERHEID
  SOMS IS ALLEEN AL
  EEN GLIMLACHH
  OF EEN KLEIN GEBAAR
  GENOEG
  HET IS ZO BELANGRIJK
  EN OPDAT WE NIET VERGETEN
  SAMEN KUNNEN WE DE WERELD AAN
  HEB IK ALTIJD AL GEWETEN
 • Frida de Hart Rondendans 9
  Schilderij 1 : “ UIT LIEFDE VOOR ONS ”
  Schilderij 2 : “ OMZIEN NAAR ELKAAR ”
 • Joséva de Jong Rondendans 5 “Samen in het licht van Jezus”
 • Arie de Ruiter Dorpshuis Rondendans 10 ‘de zeven kruiswoorden’
  De kruiswoorden zijn de woorden die Jezus Christus sprak terwijl hij vastgenageld, in hevige pijn, aan het kruis hing.
  Een zevental afbeeldingen in papiersnijkunst. In elke afbeelding staat het kruis van de Heer Jezus Christus centraal. Wanneer de zeven prenten naast elkaar worden gelegd, is er een doorgaande beweging zien naar het moment dat Hij zijn leven in de handen van zijn hemelse Vader legt.
 1. Toen zij op de plaats aankwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. en ze verdeelden zij kleren en wierpen het lot. Luk. 23 :33 en 34 (HSV)
 2. En hij zei tegen Jezus: Heere denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het Paradijs zijn. Luk. 23 :43 (HSV)
 3. Toen nu Jezus Zijn moeder zagen de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie uw Zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Johannes 29, 26 en 27 (HSV)
 4. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Mattheüs 27, 46 (HSV)
 5. Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden : Ik heb dorst! Er stond een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond. Johannes 19, 28 en 29 (HSV)
 6. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! Johannes 19, 30a 9 (HSV)
 7. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel ik Mijn Geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. Luca