K.r.m.

image_pdfimage_print

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de eigendommen en financiën van onze gemeente. Zo houden zij balans tussen de inkomsten (uit o.a. vrijwillige bijdragen, collecten, pachtgelden, plaatselijke acties, solidariteitskas etc.) en uitgaven (predikantstractement, onderhoudskosten, vergoedingen, administratie etc.).

Legaat
De kerkrentmeesters wijzen u op de mogelijkheid om de kerk te gedenken met een legaat. Voor informatie kunt contact opnemen met de kerkrentmeesters en/of bij een notaris. Ook kunt u de website: https://www.missienederland.nl/nalaten raadplegen.

Vrijwillige bijdragen/kerkbalans: NL77 RABO 0373 719 493.

Het college van Kerkrentmeesters  bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Gertjan Bax Hoofdstraat 30    
Penningmeester G. Vlastuin Ruiterhof 39    
  H.J. van Wijlen Doeverensestraat 9    

Commissie van bijstand
De Kerkrentmeesters worden geadviseerd en geholpen door de Commissie van Bijstand. Hierin hebben de volgende personen zitting:

J.L.S. Oerlemans Weteringshof 16    
J.C. van Mersbergen Hoofdstraat 67    
J. Roubos Voompad 6    
       
Vacant      

Zij zetten zich in bij alle voorkomende werkzaamheden als onderhoud van gebouwen en tuinen etc. Tevens voeren zij overleg met de kerkrentmeesters om met elkaar het beleid (beleidsplan) te bepalen en voor uitvoering hiervan zorg te dragen.

Ledenadministratie
Het college van Kerkrentmeesters is teven verantwoordelijk voor de ledenadministratie doe word bijgehouden door:

A.A. van Horssen Kerkstraat 3  
W.D. van Drunen Rondendans 11  

Wijzigingen dient u echter door te geven aan de scriba.

Collectemunten
Inmiddels zijn we volledig overgestapt naar Collectemunten.

De volgende drie soorten kunnen worden gekocht:
Groene munten van € 0,75/stuk;
Blauwe munten van € 1,00/stuk (nieuwe soort);
Gele munten van € 1,50/stuk.

Daarnaast gaan we de volgende wijziging invoeren. Vanaf half september moeten de bonnen/munten vooraf betaald worden voordat ze kunnen worden opgehaald. Dit kan alleen per bank en niet meer contant.

Dit kan op bankrekening NL25 RABO 0341 5267 11 t.n.v. tnv. Cvk herv. gem. Genderen, inzake collectemunten. Bij de betaling vermelden hoeveel munten men wil hebben en van welke soort/kleur. De munten zijn alleen op te halen bij mevrouw van Wijk.

Graag ca. 4/5 dagen van te voren betalen zodat we de bestelling tijdig klaar kunnen leggen. De munten kunnen dan opgehaald worden bij Mevr. van Wijk.

We hebben hiertoe besloten om het contante geldverkeer te beperken en de bankkosten (stortingskosten) zo veel mogelijk te verlagen. We hopen op ieders medewerking. Het zal in het begin even wennen zijn, maar dat is met alles in het leven. Ervaringen in andere gemeenten zijn dat dit snel went en wij verwachten dat dit bij ons ook zo zal zijn.

 Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kan men zich wenden tot een van de kerkrentmeesters.

Mevr. T.H.A.C. van Wijk Hoofdstraat 72  
     

Verjaardag-fonds
Wie jarig is ontvangt een felicitatiekaart en krijgt daarbij de gelegenheid iets voor de kerk te geven, als dank aan God voor het nieuw geschonken levensjaar. Verschillende gemeenteleden hebben een eigen wijk toegewezen gekregen om de verjaardagskaarten rond te brengen. Het verjaardag-fonds wordt gecoördineerd door:

Mevr. T.H.A.C. van Wijk Hoofdstraat 72  

De Regenboog
Verenigingsgebouw “De Regenboog” is in eerste instantie bedoeld voor activiteiten en bijeenkomsten die betrekking hebben op het kerkenwerk. Daarnaast is de ruimte beschikbaar voor andere gelegenheden zoals: verjaardagen, jubilea, condeleanceavonden, cursussen e.d.

Indien u hiervan gebruik wil maken kunt u contact opnemen met de beheerder: Dhr. v.d. Krift, Hoofdstraat 43, 4265HV in Genderen. 

Het telefoonnummer van De Regenboog is: 0416-351203

Actiecomité
Het College van Kerkrentmeesters ontplooit door een actiecomité ook zelf acties ter verkrijging van de benodigde financiële middelen. Jaarlijks terugkeren acties zijn de rookworstactie en -met de jaarwisseling- de oliebollenactie.

De leden van het actiecomité zijn:

N.F.C Bouman Doeverensestraat 37  
L. Colet Hoofdstraat 36  
A. Pellikaan Kelderstraat 11  

Kopieerwerk
Voor kopieerwerk kunt dagelijks terecht bij de firma Smelt (Genderensedijk 15A, 353401 / 352472). Met dhr. J. Smelt zal worden afgesproken wanneer het kopieerwerk gereed is. De kosten voor het kopiëren t.b.v. het kerkenwerk worden gedragen door de kerkrentmeesters. Wilt u voor uzelf wat laten kopiëren, dan dient u uiteraard zelf af te rekenen.

Koster
De koster is het visitekaartje van de kerk. Hij verricht werkzaamheden binnen het kerkgebouw en de ontmoetings- en vergaderruimten. De koster maakt de kerkzaal klaar, en zorgt voor schoonmaakwerkzaamheden en klein onderhoud. De koster van de Hervormde Gemeente van Genderen is:

Dit zijn meerdere kosters koster@hervormdgenderen.nl