Pastoraat en toerusting

image_pdfimage_print

Pastoraat
De kerkenraad streeft ernaar om ieder gemeentelid c.q. gezin die daar behoefte aan heeft  eenmaal per twee jaar te bezoeken. Wanneer u buiten het reguliere huisbezoek om behoefte heeft aan een gesprek, kunt u altijd zelf contact opnemen met de wijkouderling of met de predikant.

Huisbezoek wordt afgelegd door de wijkouderling en wijkdiaken. Eventueel kunnen er ook bezoekbroeders of zusters worden ingeschakeld. Inmiddels zijn we ook gestart met het zogenaamde ‘Groot Huisbezoek’, waarbij meerdere gezinnen betrokken worden. De coördinatie van het Groot Huisbezoek ligt in handen van de wijkouderling.

Toerusting

Catechese
Hou hiervoor onze nieuwsbrief in de gaten.

Belijdeniscatechese
Het volgen van belijdeniscatechisatie verplicht tot niets, maar biedt in de eerste plaats een kans om dieper door te dringen tot de geheimen van het geloof. Indien je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met de scriba. 

Groeigroep
De groeigroep komt eenmaal per 2 weken bij één van de deelnemers thuis bijeen. Zoals de naam van de kring al doet vermoeden is de doelstelling van de kring gericht op groeien. We hopen dan ook te groeien in het geloof, in gemeenschap en misschien ook wel in aantal.

De data worden in overleg vastgesteld en later in de Voetius vermeld. Als je wilt meedoen of meer informatie zoekt, dan kun je contact opnemen met Leo Oudshoorn, e-mail: scriba@hervormdgenderen.nl

Bijbelkring
Ook dit jaar zullen de beide Bijbelkringen weer van start gaan. Deze kringen worden om de week op donderdag gehouden, ’s middags om 14:30 uur en ’s avonds om 20:00 uur. Dit seizoen willen we ons gaan verdiepen in de Galatenbrief. Er zijn geen ‘ingangseisen’ en er is ruimte voor zowel ‘actieve’ als ‘passieve’ karakters.

Ik hoop u allen voor het eerst of opnieuw op 8 oktober te ontmoeten. De daarop volgende data in 2015 zijn: 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december. Van harte welkom.

@home-kring
De jongvolwassenkring is in eerste instantie bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen en jonge mensen die belijdenis hebben gedaan. In onze gemeente zijn er verschillende groei- en bijbelstudiegroepen die iedere twee weken bij elkaar komen. Omdat we merken dat het voor jongvolwassenen lastig is om aansluiting te vinden bij deze groepen, is besloten een jongvolwassenkring op te starten. Met de jongvolwassen kring willen we gemeenteleden bij elkaar brengen die in een zelfde levensfase verkeren om elkaar beter te leren kennen als gemeenteleden en te groeien in geloof door bezig te zijn met de dingen van God.

De avonden zullen 1 keer per maand worden gehouden. Deze frequentie is bewust gekozen zodat jonge ouders slechts een beperkt beroep hoeven te doen op hun “oppas” om beiden te kunnen komen.

@home-kring 16+
De @home-kring 16+ is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. Eens in de maand komen we op zondagavond na de kerkdienst samen bij mensen thuis. We nemen tijd om met elkaar in gesprek te gaan, samen te eten en een mooie tijd te hebben met elkaar. 

Gebedskringen
In de gebedskring willen we met elkaar de noden van kerk en wereld neerleggen voor God en vragen om een zegen over onze levens en die van de mensen om ons heen. Mocht u onderwerpen hebben waarvoor u gebed nodig hebt, dan kunt u die in de gebedsschriften in Het Kruispunt en in De Regenboog schrijven. De gebedskring komt in 2015 bijeen in Het Kruispunt en in 2016 in De Regenboog op woensdagavond van 19:00 tot 19:45. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Kleinloog).

Alpha-cursus in Genderen…
Ieder jaar in de eerste week van september, start er een nieuwe Alpha-cursus. Sinds 2000 worden er Alpha-cursussen gegeven, in samenwerking met de Gereformeerde kerk van Genderen. Voorkennis om hieraan mee te doen is niet nodig. Of je nu wel of niet de kerkdiensten bezoekt, of je wel of niet bij de kerk bent aangesloten; iedereen is welkom!

De Alpha-cursus biedt de mogelijkheid om op een eigentijdse en vrijblijvende manier kennis te maken met het christelijk geloof. Tien weken lang komen we op een vaste avond bij elkaar + een kort weekend. De deelnemers kunnen in een goede en open sfeer zelf ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Informatie en aanmelding bij: Hennie Bouman (0416-352244 / hennie@boumanautos.nl) of Anja de Graaf. Daarnaast kunt u ook kijken op de site van Alpha Cursus Nederland.

Emmaüs-cursus
Voor iedereen die een Alpha-cursus heeft gevolgd, is er een vervolg: de Emmaüs-cursus. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Gerda van Hemert (0416-352253). De Alpha-cursus en de Emmaüs-cursus worden beide gegeven door gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Genderen en onder verantwoording van de beide kerkenraden.

Vrouwenochtend
Tijdens het winterwerk worden er vrouwenochtenden gehouden. Eén keer in de maand komen we bij elkaar in De Regenboog. Op een laagdrempelige wijze gaan we met elkaar in gesprek over de manier waarop we handen en voeten kunnen geven aan ons geloof. Daarbij bespreken we vooral hoe we heden ten dage invulling kunnen geven aan datgene wat God ons in de bijbel aanreikt. Hoe werkt Zijn Woord in de dagelijkse praktijk, welke obstakels en zegeningen komen we daarin tegen. In de loop der jaren is zo een trouwe groep van vrouwen ontstaan, waarin ook nieuwe leden van harte welkom worden geheten.

We beginnen om 9.30 uur, inloop 9.20 uur, en eindigen rond 11.15 uur.  Voor de jonge kinderen is er oppas in De Regenboog aanwezig! We zijn blij dat Mevrouw Maaike van Wijlen dat voor ons wil doen.

De geplande data voor het komende seizoen zijn D.V. vrijdag 9 oktober, vrijdag 13 november, vrijdag 11 december, vrijdag 15 januari, vrijdag 12 februari, vrijdag 18 maart en vrijdag 15 april. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Lian Roubos.

Zondagavondzang
Elke 3e zondag van de maand worden er na de avonddienst geestelijke liederen gezongen in De Regenboog. We beginnen altijd met een kopje koffie in ‘De Regenboog’.