Kerkenraad

Kerkenraad

Voorzitter L.P.K. Oudshoorn Kerkstraat 24 651500
Scriba L.P.K. Oudshoorn Kerkstraat 24 651500
Ouderlingen W. van Wijlen Kerkstraat 13 351595
  W. van Drunen
Rondendans 352574
  L.P.K. Oudshoorn Kerkstraat 24 651500
  Vacaure    
Jeugdouderling D. van Drunen Kerkstraat 18 352733
       
Diakenen H. v.d. Krift Hoofdstraat 43 352088
  J. Roozemond Bulkstraat 352127
  N.F.C. Bouman Doeverensestraat 37
352326
  M.C. Donkersloot Weteringshof 18 352314
       
Kerkrentmeesters      
Ouderling/kerkrentmeester H. van WIjlen
Doeverensestraat
0416-352739
  A. Pullen Hoofdstraat 33A 0416-355110
Penningmeester G. Vlastuin Ruiterhof 39 0416-351641

Berichtgeving
De scriba is het eerste aanspreekpunt voor berichten uit de gemeente. Bij afwezigheid van de scriba kunt u de berichten ook doorgeven aan één van de ouderlingen. In geval van geboorte, huwelijk of overlijden verzoeken wij u een kaart naar de scriba te sturen.

Wijkindeling

Wijk 1: ouderling: L.P.K. Oudhoorn, diaken: M.C. Donkersloot
Akkerstraat, Bulkstraat, Doeverensestraat, Meerstraat, Tol, Weidestraat, Buitenstraat en de buitenwijken
Wijk 2: ouderling: Vacature
Burg. Brunestraat, Kelderstraat, Kerkstraat, Oegemastraat, Rondendans, Nieuwe Steeg, Susterenhof, Teisterband, Wijkestein, Notenhof, Huize Antonia en Altenahove
Wijk 3: ouderling: W. van Wijlen, diaken: N.F.C. Bouman
Genderensedijk (even huisnummers), Hoofdstraat, Meerhoek en Weteringshof
Wijk 4: ouderling: W. van Drunen, diaken: H. v.d. Krift
Van der Beekstraat, Genderensedijk (oneven huisnummers), Notendijk, Hoefstraat, Voompad en Ruiterhof