Kerkenraad

image_pdfimage_print

Kerkenraad

Voorzitter L.P.K. Oudshoorn Kerkstraat 24 651500
Scriba L.P.K. Oudshoorn Kerkstraat 24 651500
Ouderlingen Miranda van Wijk    
  Casper van de Wetering    
  L.P.K. Oudshoorn    
  Niels Schouten    
  Wim van Drunen    
Jeugdouderling D. van Drunen Kerkstraat 18 352733
       
Diakenen H. v.d. Krift Hoofdstraat 43 352088
  J. Roozemond Bulkstraat 0651583429
  N.F.C. Bouman Doeverensestraat 37
352326
  A. v.d. Velden    
       
Kerkrentmeesters      
Ouderling/kerkrentmeester H. van WIjlen
Doeverensestraat
0416-352739
  G. Bax Hoofdstraat 30 0416-351197
Penningmeester G. Vlastuin Ruiterhof 39 0416-351641

Berichtgeving
De scriba is het eerste aanspreekpunt voor berichten uit de gemeente. Bij afwezigheid van de scriba kunt u de berichten ook doorgeven aan één van de ouderlingen. In geval van geboorte, huwelijk of overlijden verzoeken wij u een kaart naar de scriba te sturen.

Wijkindeling

Wijk 1: ouderling: Miranda van Wijk
Akkerstraat, Bulkstraat, Doeverensestraat, Meerstraat, Tol, Weidestraat, Buitenstraat en de buitenwijken
Wijk 2: ouderling: Casper van de Wetering
Burg. Brunestraat, Kelderstraat, Kerkstraat, Oegemastraat, Rondendans, Nieuwe Steeg, Susterenhof, Teisterband
Wijk 3: ouderling: Niels Schouten
Genderensedijk (even huisnummers), Hoofdstraat, Meerhoek en Weteringshof
Wijk 4: ouderling: Wim van Drunen
Van der Beekstraat, Genderensedijk (oneven huisnummers), Notendijk, Hoefstraat, Voompad en Ruiterhof