Met spijt en teleurstelling heeft Niels Schouten (Weteringshof 9) laten weten zijn ambt als ouderling neer te leggen. In Elkaar hebt u daar meer over kunnen lezen. We delen als kerkenraad de teleurstelling, maar begrijpen en respecteren zijn keuze volledig en zijn dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen periode. Na de zomervakantie zullen we de procedure starten om de vacature in te gaan vullen. Het pastorale werk in Niels zijn wijk zal worden opgevangen door de andere ouderlingen en predikant. Bij pastorale nood kunt u met een van hen contact opnemen.