Na de persconferentie van 13 september heeft de PKN op 20 september een advies uitgebracht over de kerkdiensten (https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/geef-elkaar-de-ruimte-advies-naar-aanleiding-versoepelingen-25-september/) voor de periode tot 1 november 2021. Als kerkenraad hebben we in onze vergadering van 21 september besloten om (net als de vorige keren) dit advies op te volgen. Dit betekent concreet dat het niet meer nodig is om je voor de kerkdiensten aan te melden, iedereen is in de ochtend- en avonddienst weer van harte welkom.

Dit is best spannend om na ruim 1,5 jaar met een beperkte groep gemeenteleden in de diensten aanwezig te zijn en nu weer met meer dan 60 mensen de diensten bij te wonen. We willen iedereen ook oproepen om bij het plaatsnemen in de kerk wel gepaste afstand te houden en niet te dicht op elkaar te gaan zitten (en bijvoorbeeld schuin voor/achter andere kerkgangers te gaan zitten, om zo ook nog enige afstand te bewaren met kerkgangers in de bank voor/achter je). Voor degenen die graag 1,5 meter afstand wil blijven houden hebben we een aantal banken ‘gereserveerd’. Geef dit bij binnenkomst aan de koster door en dan wordt je naar je plek gebracht. Een aantal zaken zal niet veranderen daarom hieronder puntsgewijs een opsomming van de veranderingen en ‘spelregels’:

  • Aanmelden en reserveren voor de diensten is vanaf zondag 26 september niet meer nodig, iedereen is van harte welkom (er wordt niet gecontroleerd op een corona toegangsbewijs)
  • We vragen iedereen om ‘gepaste’ afstand te houden in de kerkbanken
  • Er is ruimte voor gemeenteleden die 1,5 meter afstand willen blijven houden
  • Toegang tot de kerk is alleen via de toren. Iedereen komt de kerk via de toren binnen en na de dienst verlaten we de kerk ook weer via de toren (zoals het de afgelopen periode ook was)
  • Er wordt (nog) niet gecollecteerd. De collectezakken blijven in de toren staan (zoals het de afgelopen periode ook was)
  • De uitzendingen van beeld en geluid blijven we de komende periode nog verzorgen, we zullen dit in de komende periode evalueren (dit is ook afhankelijk van het advies van de PKN voor de periode vanaf 1 november)
  • De oppas en KND blijven zoals het de afgelopen periode was. De kinderen van de KND komen aan het einde van de dienst in de kerk en blijven voorin staan bij de zegen en gaan daarna weer naar de zolder

Voor ons allemaal is dit spannend, maar we kijken er als kerkenraad ook naar uit om weer met de hele gemeente de diensten te kunnen vieren en roepen iedereen ook op om de diensten weer te bezoeken en elkaar ook rond de diensten weer te ontmoeten. Als er vragen zijn over deze aanpassing kan contact gezocht worden met de predikant of scriba.

De kerkenraad.