Afbeelding VBW 2019


Zondag zijn er drie diensten. ’s Ochtends is er een kerkdienst in onze eigen kerk. De achternamen S t/m Z krijgen voorrang bij het inschrijven, maar iedereen staat het vrij om zich aan te melden. ’s Middags is er om 15.30 een online VBW-dienst. Alle drie de Genderse predikanten zullen hierin een rol hebben.

De dienst en dus ook de uitzending is vanuit onze kerk via het YouTube-kanaal. Het kan dus ook later teruggekeken worden. Bij deze dienst worden naast de medewerkende kinderen en volwassenen geen kerkgangers uitgenodigd.

Om toch zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven een kerkdienst fysiek te bezoeken is er ’s avonds ook een dienst. Omdat er ’s middags al een en ander gebeurt in onze kerk en dit veel vraagt van de technici, is er om praktische redenen voor gekozen om de hervormde dienst in de gereformeerde kerk te laten plaatsvinden.

Voor deze dienst staat het inschrijven voor iedereen open. Aanmelden kan via de website of bij Kim van Wijlen, bij voorkeur voor donderdagavond (06-22869721).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5O7AHkshctrMbrVvNokTyV8qlSUngxBdwZAXG04u4idrbHg/viewform?usp=sf_link