Op 14 maart is er ’s avonds een jeugddienst. Dit is nummer één uit een serie van drie. Deze serie is bedacht vanuit Focus. Enerzijds om het thema van Focus ook bij de jongeren voor het voetlicht te brengen, anderzijds ook om een stukje ontmoeting en uitwisseling te organiseren. De drie jeugddiensten zullen namelijk in de drie verschillende gemeenten gehouden worden. 14 maart dus de aftrap in onze kerk.

Het overkoepelende thema is kernacht: “Jezus” en deze dienst gaat over de vraag: “Wie is Hij?”. Het belooft een interactieve dienst te worden met de mensen in de kerk en thuis, zorg dat je klaar zit met je mobiele telefoon binnen handbereik! Ds. Lucias de Haan zal de dienst leiden en de band Brand New zal de muziek verzorgen.

Deze dienst is er ruimte voor dertig jongeren om er fysiek bij te zijn. We nodigen jullie van harte uit! Wel graag even aanmelden van tevoren (uiterlijk 12 maart) via jdc@hervormdgenderen.nl of Instagram.