image_pdfimage_print


Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de predikant vóór maandag 20.00 uur.
Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Mieke Kramer, Hoofdstraat 27, Genderen.


Website: www.hervormdgenderen.nl
Predikant: ds. L.W. de Haan
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Kerkdiensten 15 mei 2022 

Morgendienst 9.30 uur Avonddienst 18.30 uur                                                        
Predikant: ds. L.W. de Haan, Openbare Geloofsbelijdenis
Collecte: Diaconie, Roosevelthuis in Doorn
Organist: Henk Teuling
Lied v.d. dienst : Lied 168
Kerkauto: T. van Mersbergen (351848)
Kinderoppas:
Corianne Thur, Roos Kramer
Predikant: ds. H.J. Prosman, Nieuwkoop                         
Collecte: Diaconie, Roosevelthuis in Doorn
Organist: Kees Schreuders
Lied v.d. dienst : Lied 250
Kerkauto:  A. van der Velden (778176)

Collecten
De diaconiecollecte is bestemd voor het Roosevelthuis in Doorn, tegenwoordig een onderdeel van Nieuw Hydepark. Het Roosevelthuis is een volledig aangepast zorghotel, waar (groeps)vakanties voor ouderen en mensen met een beperking worden georganiseerd, die anders vaak niet op vakantie zouden kunnen. Tijdens de vakanties is er ondersteuning door veel vrijwilligers en is er altijd een predikant aanwezig. De overige collecten zijn voor kerk en eredienst en de instandhouding van de predikantsplaats.

Online diensten 
Het Youtubekanaal van onze kerk is nu wel ingeburgerd en we zullen vanaf nu alleen ons kanaal vermelden, zonder de afzonderlijke diensten. In Youtube zoekt men op: hervormdgenderen of gebruik onderstaande link.
Youtube kanaal : https://www.youtube.com/channel/UCvWnTXbqxARyMs-5e6kmdiA

Nieuw camerasysteem in de kerk: 
Afgelopen zondag 1 mei is het nieuwe camerasysteem in de kerk in gebruik genomen. Dat is ook voor ons even wennen. In de livestream uitzendingen zal dat soms te zien zijn, ik hoop op uw begrip daarvoor. De zondagmorgen dienst was per ongeluk ‘besloten’ uitgezonden, vandaar dat men deze niet live op ons Youtube kanaal kon volgen. Na de dienst is dit direct gecorrigeerd. Ik raad u aan om in geval u een livestream wil volgen om abonnee te worden, dan kunt u in Youtube onder abonnementen heel eenvoudig de geplande stream of livestream vinden. Groeten Mediateam.

Openbare geloofsbelijdenis:
In het afgelopen seizoen hebben drie jonge mensen uit de gemeente belijdeniscatechisatie gevolgd. Zij hopen in de morgendienst van 15 mei openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Het gaat om Benny Klerk (Hoptuin 12, 4261 LS Wijk en Aalburg), Nemi Roozemond (Dokter Esseveldlaan 25, 4281 PM Andel) en Amke Vlastuin (Ruiterhof 39, 4265 JW Genderen). Een moment om naar uit te kijken, zowel voor deze jongeren als voor de gemeente!

Openbare geloofsbelijdenis
Zondagmorgen is het feestelijke dienst. Drie jonge mensen zien er naar uit om in het midden van de gemeente openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Het zijn Benny Klerk (Hoptuin 12, 4261 LS Wijk en Aalburg), Nemi Roozemond (Dokter Esseveldlaan 25, 4281 PM Andel) en Amke Vlastuin (Ruiterhof 39, 4265 JW Genderen). Een bijzonder moment voor hen en voor de gemeente. Na de dienst is er voor in de kerk gelegenheid om hen te feliciteren en Gods zegen te wensen. In de Regenboog is iedereen vervolgens welkom voor koffie en ontmoeting. Laten we als gemeente ook (biddend) om hen heen staan op deze dag – en daarna!

Eindexamen
De periode van de eindexamens is weer aangebroken. Vanaf deze plek wensen de examenkandidaten veel succes! Om nog meer met hen mee te kunnen leven zouden we het fijn vinden om te horen wie er dit jaar allemaal examen doen. Van een aantal weten we het al, maar wellicht niet van iedereen. Doe jij examen/weet je iemand die examen doet: zou je het dan willen doorgeven aan jeugdouderling Suzan, jeugddiaken Arjan of dominee Lucias?