image_pdfimage_print


Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven.
Kopij kunt u inleveren bij de predikant vóór maandag 20.00 uur.

Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Mieke Kramer, Hoofdstraat 27, Genderen.


Website:www.hervormdgenderen.nl
Predikant: Vacant
Scriba: Marlien van Mersbergen

Diensten zondag 16 juni 2024

Zondagmorgen   : 9.30 uur
Predikant             : prop. H. Kramer LunterenCollecte                : Brood voor weeskinderen
Organist               : Gerrit van Veen
Lied v.d. dienst   : JdH 92
Kerkauto              : P. Branderhorst 351791
Kinderoppas        : Stefani van Veen en Roos Booy
Zondagavond                  : 18.30 uur (GK)
Predikant                         : ds. G.J. Boer Rhenen
Collecte                            : 1e Diaconie, 2e Kerk,
                                             3e Behoud predikantsplaats
Organist                           : Wim Branderhorst
Lied v.d. dienst               : Opwekking 400: 1
Kerkauto                          : G.J. Bax 351197

Themadienst: In de themadienst van zondagmorgen 16 juni worden er uitsluitend bekende en minder bekende liederen uit de Johannes de Heer bundel gezongen. Onze eigen organist Gerrit van Veen zal de liederen begeleiden.  De liederen en de verkondiging zijn gecentreerd rondom het thema: God, de Vader, onze Vader. Proponent Kramer uit Lunteren zal met ons nadenken over: Hoe wordt God de Vader, onze Vader en Hoe is God de Vader (als) onze Vader?

Collecten: 1e collecte is voor Brood voor weeskinderen de 2e collecte voor de kerkvoogdij en de uitgangscollecte is voor de energie.

Volgende week zal de collecte voor het GoTeam Genderen zijn:
Als GoTeam Genderen willen we geld gebruiken voor projecten binnen Jeffreys bay en Kareedouw. We gaan het geld gebruiken voor sport en spel: rugby ballen, tackle bags, rugby shields, voetballen en buitenspelen. Voor de kerk is er een beamer/ projector nodig en een water urn. Mensen in de kerk kunnen hulp gebruiken bij het opknappen van hun huis. We willen verf kopen, om als team daar met de plaatselijke jeugd samen een aantal huizen te verven.

Daarnaast zijn ze betrokken bij een bejaardenhuis en willen ze daar graag een buitenspel aanleggen en een tuinset aanschaffen.

We zien er naar uit om met financiële hulp daar een zegen te zijn voor de gemeente daar!

Jonathan Smelt GoTeam Genderen

Agenda:

  • Voor alle jeugdwerkers is er op vrijdag 21 juni een BBQ party. Inloop 18.30 start 19.00. Voor vragen en opgave (voor 13 juni) bij Wendy 0623750698
  • Weekend 14 en 15 september – Startweekend 2024/2025 Thema Als nieuw!
    We zoeken nog mensen die mee willen helpen het weekend voor te bereiden. Opgeven kan bij Suzan Colet.
  • Noteer ook vast in je agenda: De Regenboogfair 2024 zal gehouden worden op zaterdag 9 november.

Vacature kerkenraad: Op dit moment is er een vacature in de kerkenraad namelijk die van ouderling. De gemeente is opgeroepen om namen in te dienen van broeders of zusters die zij geschikt achten om dit ambt te vervullen. Daar heeft zij gehoor aangegeven en daarbij is de naam genoemd van dhr. A. Bouman, Genderensedijk 17.

Biddend en zoekend naar Gods weg met onze gemeente is de kerkenraad tot de overtuiging gekomen hem te verkiezen in de vacature ouderling. Volgens de orde van de kerk krijgt hij daar een week de tijd voor tot uiterlijk 15 juni 2024. Wij wensen Addy en zijn vrouw Gods zegen toe om de beslissing in alle rust te kunnen nemen.

Bidden voor Altena: Wat zou het mooi zijn als we eensgezind gaan bidden in Altena voor Altena. Voor het gemeentebestuur, scholen, jongeren, verplegend personeel en een opwekking in de kerken. Deze maand weer op een nieuwe locatie: we zijn welkom op woensdagavond 19 juni in de Hervormde Kerk Uitwijk, Kerkplein 2 Uitwijk. Inloop met koffie vanaf 19.15 uur en aanvang om 19.30 uur.