image_pdfimage_print


Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven.
Kopij kunt u inleveren bij de predikant vóór maandag 20.00 uur.

Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Mieke Kramer, Hoofdstraat 27, Genderen.


Website:www.hervormdgenderen.nl
Predikant: ds. L.W. de Haan
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Diensten zondag 25 september 2022

Morgendienst    : 9.30 uur
Predikant            : ds. S. Jumelet, Zaltbommel

Collecte                : Diaconie Traverse
Organist
              : Henk Teuling

Lied v.d. dienst  : Lied 220
Kerkauto             : C. van der Mooren (691509)
Kinderoppas      : Jacobiene Klerk, Anne Donkersloot
Avonddienst      : 18.30 uur
Predikant            : prop. J.J. de Haan, Woerden
Collecte                : Diaconie Traverse
Organist              : Ton Nagel
Lied v.d. dienst  : Lied 129
Kerkauto             : M. Donkersloot (352314)

Collecten:
Diaconiecollecte:
De diaconiecollecte is bestemd voor Traverse in Tilburg. Traverse helpt mensen die dakloos zijn of dakloos dreigen te raken. De overige collecten zijn voor kerk en eredienst en de instandhouding van de predikantsplaats.

Online diensten:
https://www.youtube.com/channel/UCvWnTXbqxARyMs-5e6kmdiA 

Zondagmorgendienst:
Ds. De Koning moest in verband met ziekte helaas de dienst van zondagmorgen afzeggen. We zijn dankbaar dat ds. Jumelet op deze korte termijn beschikbaar was om de dienst over te nemen.

Catechisatie:
Dinsdagavond 27 september beginnen we weer met catechisatie. We proberen het zo veel mogelijk te plannen dat het niet in dezelfde week valt als club, maar dat gaat niet voor alle leeftijden lukken. Groep 7/8 is welkom van 18.45 tot 19.30 en VO1-4 van 19.45 tot 20.30 in Regenboog. Ook nog een herinnering aan de belijdeniscatechisatie: heb jij of hebt u (misschien is het er nog wel nooit van gekomen…?) interesse in belijdeniscatechisatie, neem dan contact op met de predikant.

 Vacatures kerkenraad:
Onlangs hebben we u op de hoogte gesteld van de vacatures in de kerkenraad. Tot en met zaterdag 24 september kunt u nog namen indienen voor de vacature van diaken en ouderling-kerkrentmeester.

Giften:
Namens de H.V.D. mocht Angelique een gift van €10,00 ontvangen. Hartelijk dank!

Bijbelkring:
De Bijbelkring gaat weer van start op donderdag 29 september. De koffie staat dan klaar vanaf 19.15 in de Regenboog.

Verkoopdag:
Voor de verkoopdag kunnen mooie en bruikbare spullen ingeleverd worden op maandag 3 oktober.

’s Middags tussen 14.00 uur tot 14.45. – ‘s Avonds  tussen 19.00 uur tot 19.45.

Boodschappen zijn ook welkom voor de boodschappenmand. Om de drukte te verspreiden kunnen er appeltaarten besteld worden bij Emmie Smelt tel. 353401 of bij Lina Colet tel. 353850. Bestuur dameskring Esther.

Beroep predikant:
Zoals al eerder benoemd hing er nog een tweede beroep in de lucht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de hervormde wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Assen het voornemen heeft een beroep uit te brengen op onze predikant. Zondag wordt dit aan de gemeente daar bekendgemaakt en is er voor nog een week gelegenheid om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure. Als die er niet zijn zal het beroep om en nabij 1 oktober ingaan.

Startweekend:
We kunnen terugkijken op een geslaagd startweekend! Precies tussen de buien door hebben we

kunnen genieten van allerlei lekkers op verschillende locaties. Het was gezellig, ontmoeting met elkaar, en er was genoeg voor iedereen! Maar….. helaas is de bijdrage die gegeven is niet voldoende om de kosten te dekken. Daarom zal de melkbus tot zondag 2 oktober in de “Regenboog” blijven staan, en kunt u alsnog wat erin doen. Een voorgerecht, friet, vlees, ijs en koffie met cake toe. Bedenk wat het u waard is….     Gr. Jolanda, Corianne, Lina en Sandra

Zondagmorgen was het goed om in de kerk te zijn met weer zoveel gemeenteleden. Samen horen dat we welkom aan tafel zijn en daarna elkaar ontmoeten met koffie en een stuk taart (of twee, of drie…)
Fijn dat jong en oud zo betrokken
was! Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage in de organisatie en/of betrokkenheid!