image_pdfimage_print


Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven.
Kopij kunt u inleveren bij de predikant vóór maandag 20.00 uur.

Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Mieke Kramer, Hoofdstraat 27, Genderen.


Website:www.hervormdgenderen.nl
Predikant: ds. L.W. de Haan
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Diensten zondag 5 februari 2023

Zondagmorgen : 9.30 uur
Predikant
           : ds. L.W. de Haan, ODD, voorber. H.A.
Collecte
              : Diaconie St. Geref. Jeugdzorg
Organist
             : Gerrit van Veen

Lied v.d. dienst : OTH 418
Kerkauto             : T. Bouman (334396)
Kinderoppas     : Corianne Thur, Christel Vos
Zondagavond    : 18.30 uur
Predikant
           : GK ds. J. Tiggelman, m.m.v. Inspiration
Collecte
              : 1e ZWO – 2e Kerk

Organist             : –
Lied v.d. dienst : Opw. 815 – Vul dit huis met Uw glorie
Kerkauto             : A. de Cloe (06 20925287)

Online diensten:
https://www.youtube.com/channel/UCvWnTXbqxARyMs-5e6kmdiA 

Collecten:
De diaconiecollecte is bestemd voor Stichting Gereformeerde Jeugdzorg. De tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst en de collecte bij de uitgang is voor de energiekosten. Denkt u ook aan de zendingsbussen?

Online diensten:
https://www.youtube.com/channel/UCvWnTXbqxARyMs-5e6kmdiA

Heilig Avondmaal:
Zondag 12 februari mogen we samen het Heilig Avondmaal vieren. Zondagmorgen lezen we daarom ter voorbereiding het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier. Niet om de drempel te verhogen, wel om niet ‘zomaar’ aan tafel te gaan. Er is komende week ook gelegenheid voor censura morum; wie daar gebruik van wenst te maken kan contact opnemen met de predikant.

Vrouwenvereniging:
Dinsdag 7 februari komt vrouwenvereniging Esther weer bij elkaar. We behandelen Bijbelstudie nummer 8 over Psalm 128: “Zegen als beloning?”. De aanvang is 14.30 uur.

Catechisatie:
Dinsdag 7 februari is er weer catechisatie om 18.45 uur en 19.45 uur in de Regenboog.

Opbrengst spaardoosjes:
De actie voor Inuka Dutch Bakery in Tanzania is een groot succes geworden! Tot nu toe is het mooie bedrag van € 3534,63 opgehaald! Anton Vos is afgelopen week weer in Tanzania geweest. De bakkerij is geopend en de container met goederen is aangekomen maar de invoerkosten waren wel hoger geworden, dus het geld kan goed gebruikt worden. Iedereen heel hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage op wat voor manier dan ook!