image_pdfimage_print


Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven.
Kopij kunt u inleveren bij de predikant vóór maandag 20.00 uur.

Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Mieke Kramer, Hoofdstraat 27, Genderen.


Website:www.hervormdgenderen.nl
Predikant: Vacant
Scriba: Marlien van Mersbergen

Diensten zondag 25 februari 2024 

Zondagmorgen : 9.30 uur
Predikant           : dhr. T.J.D. de Koning uit Nieuw-Lekkerland
Collecte               : Eigen diaconie

Organist             : Kees Schreuders
Lied v.d. dienst : Lied 47
Kerkauto            : Martien van Wijk (352242)
Kinderoppas      : Marina Roozemond en Anne Donkersloot
Zondagavond : 18.30 uur
Predikant           : ds. G. van der Neut uit Werkendam
Collecte               : Eigen diaconie

Organist             : Ton Nagel
Lied v.d. dienst : Lied 102: vers 1 en 6
Kerkauto            : Hans Konings (352227)

De kerkdiensten:
We mogen terugkijken op 2 hele mooie diensten en de viering van het Heilig Avondmaal afgelopen zondag. Een oude bekende, ds. van Wijk uit Sliedrecht, mocht ’s morgens de dienst verzorgen en ’s avonds was er met ds. W.T. Koelewijn uit Bergambacht een nieuw gezicht. Het was fijn om een aantal zeer positieve reacties te krijgen over de invulling van afgelopen zondag.

Aanstaande zondag op deze derde lijdenszondag mogen we in de ochtenddienst weer luisteren naar dhr. Theo de Koning uit Nieuw-Lekkerland, ons allen bekend, en de gezamenlijke avonddienst, met de gereformeerde kerk wordt verzorgd door ds. G van der Neut uit Werkendam. Beide diensten zijn natuurlijk van harte aanbevolen.

Collecten:
De diaconiecollecte is deze keer voor de eigen diaconie. Alleen als u onze diaconie ondersteunt kunnen ze waar nodig de minder bedeelden helpen zoals er van ons als gemeente verwacht wordt. De tweede collecte is voor kerk en eredienst, en de derde collecte is voor de gemaakte kosten voor de verwarming te dekken. Ook deze week zijn deze zorgvuldig uitgekozen doelen van harte aanbevolen. Collectemunten kunnen nog steeds op het vertrouwde adres besteld worden bij Martien en Thea van Wijk, Hoofdstraat 72.

Agenda:

  • De vrouwenvereniging Esther wil op 27 februari weer bij elkaar komen. Zoals altijd willen ze beginnen om 14:30 met koffie en thee. Openbaringen 6 staat centraal en het gaat over “Hoopvol en Moedig getuigen”. Leest u de Bijbelstudie vanaf bladzijde 35 thuis alvast even door.
  • Op maandag 26 februari willen de gezamenlijke moderamina van hervormd Eethen-Drongelen en Hervormd Genderen, samen met onze consulent ds. de Klerk uit Heusden, weer bij elkaar komen in de Regenboog om de volgende stappen in de samenwerking en het beroepingsproces te bespreken.
  • Reserveert u alvast de datum voor onze gemeenteavond op 10 april, inloop om 19:30.
    Tijdens deze gemeenteavond zal u uitgebreid worden geïnformeerd over de stand van zaken in onze gemeente, het samenwerkings- en het beroepingsproces

Pastorale zaken:
Mochten er pastorale zaken zijn, of wilt u graag een bezoek van iemand van de kerkenraad, laat dit dan een weten aan Marlien van Mersbergen, onze scriba

Vacatures kerkenraad:
Binnen de kerkenraad is er nog steeds één vacature, en wel voor ouderling. Het is echt nodig om deze vacature op te vullen om alle werkzaamheden in onze kerkenraad te kunnen doen. We hebben afgelopen zondag gevraagd aan de gemeente om namen in te dienen van gemeenteleden die men geschikt acht voor deze vacature, en in de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag hebben we hierover gesproken en we willen ons in alle rust hierover buigen. Binnenkort hoort u meer van ons.