image_pdfimage_print

Voetius
Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven.
Kopij kunt u inleveren bij de predikant vóór maandag 20.00 uur.
Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Mieke Kramer, Hoofdstraat 27, Genderen.

Nieuwsbrief Elkaar
Onze Nieuwsbrief Elkaar wordt wekelijks digitaal aangeboden aan mensen die zich hebben geabonneerd
Kerktelefoonluisteraars krijgen de papieren versie aangeboden.

Elke vrijdagavond wordt de digital Voetius en Elkaar vervangen door de nieuwe publicatie.