image_pdfimage_print

Inmiddels zijn we volledig overgestapt naar Collectemunten.

De volgende drie soorten kunnen worden gekocht per:

40 Groene munten van € 0,75/stuk =  € 30,00 
50 Blauwe munten van € 1,00/stuk = € 50,00
50 Gele munten van € 1,50/stuk = € 75,00

Daarnaast gaan we de volgende wijziging invoeren. Vanaf half september moeten de bonnen/munten vooraf betaald worden voordat ze kunnen worden opgehaald. 
Dit kan alleen per bank en niet meer contant.

Dit kan op bankrekening NL25 RABO 0341 5267 11 t.n.v. tnv. Cvk herv. gem. Genderen, inzake collectemunten. Bij de betaling vermelden hoeveel munten men wil hebben en van welke soort/kleur. De munten zijn alleen op te halen bij  Martien en Thea van Wijk.

Graag ca. 4/5 dagen van te voren betalen zodat we de bestelling tijdig klaar kunnen leggen. De munten kunnen dan opgehaald worden bij Martien en Thea van Wijk.

We hebben hiertoe besloten om het contante geldverkeer te beperken en de bankkosten (stortingskosten) zo veel mogelijk te verlagen. We hopen op ieders medewerking. Het zal in het begin even wennen zijn, maar dat is met alles in het leven. Ervaringen in andere gemeenten zijn dat dit snel went en wij verwachten dat dit bij ons ook zo zal zijn.

 Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kan men zich wenden tot een van de kerkrentmeesters.

Martien en Thea van Wijk Hoofdstraat 72 0416-352242