Hulp Genderen-Oekraïne: De beide kerken in Genderen willen zich inzetten om vluchtelingen uit de Oekraïne onderdak te bieden in Genderen. We kunnen dit als kerken niet alleen; we hebben uw hulp hard nodig!

Flyer Gend-Oek

Er zijn al mensen in Genderen die hun huis openstellen om deze mensen op te vangen, waar we erg dankbaar voor zijn. Wellicht heeft u zich de afgelopen dagen afgevraagd ‘Hoe kan ik mijn steentje bijdragen?’ Misschien wilt u ook uw huis beschikbaar stellen om vluchtelingen voor langere tijd op te vangen? Maar het is niet zomaar iets; vluchtelingen in huis halen. We beseffen dat het een grote impact heeft op uw gezinsleven.

Als opvang te veel gevraagd is voor u, kunt u ook op een andere manier de mensen tot hulp zijn. Denk hierbij aan praktische invullingen zoals:

  • Achterban zijn voor de gastgezinnen (samen houd je het langer vol)
  • Activiteiten organiseren
  • Maaltijden organiseren
  • Chauffeur zijn
  • Begeleiden naar dokter o.i.d.
  • Formulieren invullen
  • Maar denk ook kleine dingen die geregeld moeten worden.

Het doel is dat de vluchtelingen veelal zelf hun dag invullen met onze hulp en begeleiding.
Alles zullen we in overleg met, en volgens de richtlijnen van, Gemeente Altena doen.

Om dit project voor ons overzichtelijk te houden en in goede banen te kunnen blijven leiden willen we het binnen de grenzen van Genderen houden.
U of jij kunt zich aanmelden of laten weten wat bij u past en wat in uw vermogen ligt via hulpgenderen.oekraine@gmail.com of telefonisch bij Bernike van Mersbergen 06-426 72 801

Wilt u een financiële bijdrage doen, dan is dat van harte welkom via NL60RABO 0150 652 585 Tnv St. Make the difference met omschrijving Oekraïne. Alvast bedankt namens, Hulpgroep Genderen-Oekraïne.

Meer kunt u lezen op: https://protestantsekerk.nl/nieuws/wat-kun-je-doen-voor-oekraine/