Op de pagina van de HGJV zijn wat aanpassingen (bestuurssamenstelling) toegepast. 

Voor het seizoen 2021-2022 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Voorzitter: Gerbert van der Beek
Vicevoorzitter: John van Zelst
Secretaris: Noa Versteeg
Penningmeester: Nemi Roozemond 
Vijfde lid: Myrthe Bouman