HGJB-cursus “Geloofsgesprek in het gezin”:
In de loop van oktober zullen alle (belijdende) leven van onze gemeente envelop ontvangen met een acceptgiro voor de solidariteitskas. Ook dit jaar is de bijdrage weer €10,00 per lid. Voor ieder belijdend lid moeten we €5,00 afdragen aan de landelijke kerk. Dit is zo vastgelegd door de Protestantse Kerk. Het restant van het bedrag is voor de eigen gemeente bestemd. Als u het bedrag overmaakt zonder gebruik van de acceptgiro, dan graag naam en adres vermelden zodat wij kunnen bijhouden wie er betaald heeft. We rekenen op uw medewerking. Met vriendelijke groet, de kerkrentmeesters.

HGJB-cursus “Geloofsgesprek in het gezin”:  De HGJB heeft voor Focus het kinder- en jeugdmateriaal geschreven en het boekje ‘Gezinsmomenten’. Daarnaast geeft ze een cursus van drie avonden die is bedoeld voor ouders en grootouders, maar ook interessant is voor jeugdwerkers in de gemeente. De belangrijkste doelstelling van de cursus is het geven van handvatten om vrijmoedig het geloofsgesprek met kinderen en jongeren aan te gaan. Daarbij is het gesprek tussen diverse generaties een belangrijk doel. In drie avonden komen deze belangrijke onderwerpen aan bod:

  1. Geloofsgesprek in het gezin. Wat is je verlangen voor je kinderen? Hoe sluit je aan bij de leeftijd en ontwikkeling van je kind? Welke momenten en vormen zijn geschikt en hoe geef je dat concreet vorm?
  2. Geloofsgesprekken in deze tijd. Onze kinderen en tieners groeien op in andere tijden; hoe kun je hier als ouders bij aansluiten? Met welke trends reken je en hoe kan het geloofsgesprek tussen heel verschillende generaties vorm krijgen?
  3. In gesprek blijven met kinderen die niet (meer) geloven. Het is een feit dat kinderen vaak andere keuzes maken. Betekent een slordige kerkgang ook dat ze niet meer geloven? Hoe blijf je op een goede manier in gesprek?
Data:   Dinsdag 9 november De Regenboog bij de hervormde kerk in Genderen
  Maandag 22 november De Hoeksteen bij de hervormde kerk in Eethen
  Dinsdag 30 november Het Kruispunt bij de gereformeerde kerk in Genderen
  Inloop 19.45 uur. Start 20.00 uur

Aanmelding:       Meld je vóór 26 oktober aan bij Ank van der Poort: mailto:ankvanderpoort@planet.nl
Kun je een keer niet, of wil je slechts één specifiek onderwerp bijwonen, geef dat dan in de mail aan.

Waarom zou ik meedoen?

  • Het is een investering in je gezin – een dubbele investering als je samen meedoet.
  • Het stimuleert het gesprek tussen de generaties en tussen de kerken.
  • De cursus is gratis.