Afgelopen week hadden we een gesprek over de kerk in Genderen en het ontstaan van ‘Elkaar’, de nieuwsbrief zoals we dat tegenwoordig kennen. Nou, dan moeten we een hele tijd terug in de geschiedenis van Genderen.

Zo’n 45 jaar geleden zat ik in de kerkenraad als diaken en tijdens één van de kerkenraadsvergaderingen kwam het in een gesprek naar voren, hoe we onze gemeenteleden beter zouden kunnen bereiken, om hen wat meer te informeren over de dingen die de kerkenraad bezighoudt, maar eigenlijk niet in Voetius thuishoort.

Op een gegeven moment waren we overeengekomen om een soort boekje te maken dat 4x per jaar uit zou gaan komen en waar we dan belangrijke zaken in konden zetten aangaande de Hervormde kerk in Genderen. Er moest dus eerst een soort redactie komen die dat voor elkaar moest gaan maken. In die redactie zouden dan mensen uit de kerkenraad komen, maar ook mensen uit de kerkelijke gemeente, om deze ook te betrekken bij de totstandkoming van het boekje. Maar ja, hoe moest dat boekje dan gaan heetten?

Samen met Sietse de Jong (Ouderling), Joop Lankhaar (Diaken) en Jan van de Vrede (Gemeentelid) werd de voorlopige redactie gevormd, die de taak op zich zouden gaan nemen.

Na een paar bijeenkomsten werd een naam gekozen voor het te maken boekje. Unaniem werd gekozen voor “Elkaar” omdat het een woord is dat meer betekend dan men op het eerste gezicht zou zeggen. In de maatschappij en zeker binnen de kerkelijke gemeente, kan met niet zonder Elkaar en het woord Elkaar komt in ieder gesprek wel een paar keer voor. We doen dingen met Elkaar of we gaan Samen naar… en vul verder maar in.

De naam “Elkaar” verbindt, maar ook dat we niet zonder Elkaar kunnen. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden te vinden waar het woord “Elkaar” in voorkomt, zoals: “Met Elkaar vormen wij een kerkgemeenschap” of “Met Elkaar belijden wij ons geloof” of “Samen trekken wij op”. Elkaar is dus een woord dat ook aan verbinden doet denken. Elkaar en Samen hebben dus veel overeenkomsten. Zo is dus de naam geboren voor ons boekje Elkaar en onze huidige nieuwsbrief.

Maar ja, 45 jaar geleden hadden we nog geen computer waar we alles op konden maken en uitprinten. Er werd dus gezocht naar iemand die met een typemachine overweg kon en die de teksten voor ons wilde intypen. Jaren geleden woonde de familie Sepers in Genderen en we wisten dat mevrouw Sepers bij de krant werkte en misschien dat zij ons verder zou willen helpen. En na een gesprek met haar wilde ze ook haar steentje bijdragen binnen onze gemeente en zou zij het tikwerk voor haar rekening nemen. Maar ook Jan van de Vrede tikte heel wat of op zijn IBM bolkop typemachine.

Maar hoe vermenigvuldig je dat tikwerk voor onze gemeenteleden? Het tikwerk werd op een speciaal doorslagpapier gemaakt en dat later met een stencilmachine vermenigvuldigd kon worden. Als ik me nog goed herinner werd dat gedaan bij Johan Smelt op de zolderkamer. Al met al heel wat werk voordat er een boekje gemaakt kon worden en waar regelmatig onze handen onder de inkt zaten.

Jaren later werkte ik (Joop) bij het Nieuwsblad in Heesbeen en mocht ik de zetmachine gebruiken om tekst te produceren, wat een hele verbetering was ten opzichte van de Wrijfletters die voorheen werden gebruikt om de voorkant van “Elkaar” te maken. Nadat alles afgedrukt was werd de consistorie gebruikt om alles te sorteren en op stapeltjes te leggen, zodat alles aan elkaar geniet kon worden. In het begin hielp ook dhr. Van Dulst mee om alles te sorteren.

In het begin werden de kosten gedekt door advertenties die in Elkaar stonden en op die manier waren er geen kosten voor de kerk. Maar jaren later wilde men toch van de advertenties af en kwamen de kosten voor rekening van de kerk.

Tegenwoordig wordt de nieuwsbrief op de computer van Joop gemaakt en wordt alles in eigen beheer gemaakt. Maar we denken nog wel eens terug aan de tijd dat er geen computers waren en alles met de hand gemaakt moest worden.

Alle kerktelefoon luisteraars en ouderen krijgen “Elkaar” tegenwoordig afgedrukt in de bus, net als de liturgieën voor komende zondag. Verder krijgen belangstellenden Elkaar en liturgieën digitaal toegezonden. Op dit moment zijn er dat 137.

Vrijdagavond is het altijd spitsuur. De kopij komt binnen tot 17.00 uur, waarna de Elkaar naar een aantal kerkenraadsleden gestuurd wordt om nagekeken te worden, ik werk uiteindelijk voor de kerkraad en die is verantwoordelijk wat er in Elkaar komt te staan. De eventuele correcties en aanvullingen kunnen dan tot 21.00 uur ingeleverd worden, waarna het afdrukken begint. Een anderhalf uur later wordt alles netjes afgeleverd bij Hans van Mersbergen die voor de verspreiding zorgdraagt.

Tegenwoordig bestaat de redactie uit Wim van Drunen, Sandra Roozemond en Joop Lankhaar.
Terugkijkend is er heel veel verandert in al die jaren, maar na 45 jaar bestaat “Elkaar” nog steeds om onze leden op de hoogte te houden wat we met “Elkaar” doen.  Met dank aan hen die meededen in het verleden en helaas niet meer onder ons zijn.

Joop Lankhaar