31 oktober 1517: de dag Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. Een datum die wordt gezien als het begin van de Reformatie.

Luther zag dingen in de kerk verkeerd gaan en legde daar de vinger bij. In eerste instantie niet met de bedoeling een nieuwe kerk te beginnen. Integendeel: hij wilde de kerk van binnenuit hervormen.

Uiteindelijk leidde het tot een kerkscheuring en sindsdien spreken we over katholieken en protestanten. Een kerkscheuring is niet fraai. Tegelijk heeft de Reformatie veel goeds gebracht: bijvoorbeeld dat de Bijbel ook vertaald werd in de volkstaal en zo voor iedereen toegankelijk werd. Het goud van de Reformatie is de herontdekking dat we niet door goede werken, maar door het geloof in Jezus Christus gered worden.

Wat begon in Wittenberg verspreidde zich langzaam over West-Europa. Het bereikte ook Genderen: in juli 1565 ging de pastoor van Genderen over op de ‘nieuwe’ leer. Zijn naam was Johannes van Andel.

Veel namen werden in die tijd ‘gelatiniseerd’, overgezet in het latijn: dat klonk op z’n minst geleerd. Zo werd zijn naam Johannis Andili, of ook wel Andelius.

Na Genderen heeft hij nog op vele andere plekken gewerkt, waaronder Ameide en Gouda. Uiteindelijk keerde hij terug naar onze streek en stierf ergens tussen 1613 en 1623 in Doeveren. Zijn grafsteen is bewaard gebleven en uiteindelijk via wat omzwervingen voor in onze kerk in de vloer ingemetseld.

Grafsteen van Johannes van Andel:
Bij de verbouwing werd de vloerbedekking verwijderd en was de steen even te zien. Niet groot, beschadigd en niet alles is goed leesbaar. In rood heb ik geprobeerd de letters aan te geven. De volledige tekst zal ongeveer zo zijn:
HIER LEIT BEGRAVEN JOHANNI ANDILI DIENAER VAN GODES WOORT.
Een herinnering aan de predikant die Genderen op het spoor van de Reformatie zette.