Voor de zomervakantie hadden we al aangekondigd in het najaar gemeenteavonden te gaan organiseren. Graag willen we met u als gemeente in gesprek over het nieuwe (concept) beleidsplan. Deze avonden organiseren we per wijk, om zo in een wat kleinere kring een goed gesprek te kunnen voeren. Op deze manier hopen we dat het een beleidsplan van ons allemaal kan gaan worden.

Namens de kerkenraad zullen op deze avonden in ieder geval de wijkouderling, scriba en predikant aanwezig zijn. Op 13 oktober is de eerste avond gepland voor wijk 3 van ouderling Alie Pellikaan (dat zijn de straten: Genderensedijk (even huisnummers), Hoofdstraat, Meerhoek en Weteringshof).

Binnenkort hopen we ook de volgende data bekend te maken. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar in de Regenboog. Als u wel graag wilt komen, maar niet op de avond van uw wijk kunt, zoek dan even contact met uw wijkouderling of de scriba.