Opnieuw een extra nieuwsbericht, omdat we weer een stukje verder kunnen versoepelen. Daar informeren we u graag iets eerder over dan pas bij het uitkomen van Elkaar. Vanaf 26 juni worden door de overheid een heleboel maatregelen losgelaten. Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en de Protestantse Kerk hebben besproken welke gevolgen dit heeft voor de kerken en daar deze week een advies over uitgebracht. Zoals we ook de vorige keren hebben gedaan, willen we ook nu dit advies opvolgen.

Het belangrijkste uit dit advies is dat we weer  mogen zingen. Een moment waar velen naar hebben uitgekeken! Vanaf zondag zijn er dus geen voorzangers meer, maar zingen we alle liederen samen.

De mondkapjesplicht wordt ook opgeheven. Deze hoeft ook in de kerk niet meer gedragen te worden.

De 1,5 meter afstand moet nog wel worden bewaard. Concreet betekent dit dat er plek is voor (ongeveer) zestig kerkgangers plus medewerkers. Reserveren blijft daarom nog noodzakelijk.

Zonder de 1,5 meter regel zouden we meer kerkgangers mogen ontvangen, maar op dit moment passen er helaas dus nog niet meer in ons kerkgebouw. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de scriba of predikant.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

P.S. Langs deze weg wijzen we ook nog op de zangdienst a.s. zondagavond. De Gereformeerde Kerk heeft er voor gekozen de avonddienst van a.s. zondag te verplaatsen naar de middag en buiten te houden. Het is niet mogelijk deze dienst via de kerkradio of internet mee te luisteren. Dat betekent dat (voor een deel van de gemeente) er een gat valt op het moment van de avonddienst. Dit was niet voorzien, maar om er zo last minute toch invulling aan te geven willen we de avonddienst invullen met een zangdienst. Dan is er toch een dienst, buiten we meteen de mogelijkheid van zingen uit en qua voorbereiding vraagt het minder van de dominee. Voor deze dienst kunt u zich ook aanmelden langs de bekende weg (de avonddienst is inmiddels als optie aan het aanmeldformulier toegevoegd).