1

Komende eredienst

Diensten zondag 20 juni 2021
Viering Heilig Avondmaal

Morgendienst 9.30 uur Avonddienst 18.30 uur 
Predikant: ds. L.W. de Haan
Collecte: Diaconie plaatselijke werk
Avondmaalscollecte: stichting Bartiméus
Organist
: C. Schreuders
Lied v.d. dienst : 189 vs 1, 2, 4
Predikant: ds. L.W. de Haan
Collecte: Diaconie plaatselijke werk
Avondmaalscollecte: stichting Bartiméus
Organist:
Gerrit van Veen
Lied v.d. dienst : 180

Collecten
De diaconiecollecte is bestemd voor het plaatselijke werk. De Avondmaalscollecte is bestemd voor stichting Bartiméus. Bijdragen voor diaconie en kerk kunnen in de kerk worden gedeponeerd in de collectezakken bij de uitgang, of worden overgemaakt naar de volgende bankrekeningnummers: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Kerkdiensten
Wat is het fijn dat we weer met een wat grotere groep mensen in de kerk mogen zijn. Goed elkaar daar weer te ontmoeten! Soms na een heel poosje niet geweest te zijn. Weet je van harte welkom om ook de drempel weer over te stappen. Onlangs zei iemand dat elke keer dat je niet gaat het “gras op de drempel vijf centimeter groeit”. Of dat een echt spreekwoord is weet ik niet, maar de strekking: daar zit zeker wat in! Ook bij de koffie na de dienst blijven heel wat mensen ‘plakken’ – mooi om daarin ook te zien hoe goed het is samen te zijn.

Zondag vieren we in twee diensten het heilig Avondmaal. We vieren dat deze keer nog zittend in de banken, net als de vorige keren. Aanmelden blijft nog steeds nodig en dat kan via het formulier op de website of door contact op te nemen met Kim van Wijlen ((kim_van_wijlen@hotmail.com / 06 22 86 97 21).

Aanmelden via online formulier
Als u zich heeft aangemeld voor het fysiek bijwonen van één van de kerkdiensten krijgt u alleen een bericht toegestuurd als u uitgenodigd bent.  Wanneer u niet kunt komen krijgt u geen bericht meer. Dus alleen als u een uitnodiging heeft ontvangen kunt u de dienst fysiek bijwonen, anders niet. Dit om het voor onze administratie wat gemakkelijker te maken.