image_pdfimage_print

 

Diensten zondag 15 mei 2022 

Morgendienst 9.30 uur Avonddienst 18.30 uur                                                        
Predikant: ds. L.W. de Haan, Openbare Geloofsbelijdenis
Collecte: Diaconie, Roosevelthuis in Doorn
Organist: Henk Teuling
Lied v.d. dienst : Lied 168
Kerkauto: T. van Mersbergen (351848)
Kinderoppas:
Corianne Thur, Roos Kramer
Predikant: ds. H.J. Prosman, Nieuwkoop                         
Collecte: Diaconie, Roosevelthuis in Doorn
Organist: Kees Schreuders
Lied v.d. dienst : Lied 250
Kerkauto:  A. van der Velden (778176)

Collecten:
De diaconiecollecte is bestemd voor het Roosevelthuis in Doorn, tegenwoordig een onderdeel van Nieuw Hydepark. Het Roosevelthuis is een volledig aangepast zorghotel, waar (groeps)vakanties voor ouderen en mensen met een beperking worden georganiseerd, die anders vaak niet op vakantie zouden kunnen. Tijdens de vakanties is er ondersteuning door veel vrijwilligers en is er altijd een predikant aanwezig. De overige collecten zijn voor kerk en eredienst en de instandhouding van de predikantsplaats

Bijdragen voor diaconie en kerk kunt u in de kerk bij de uitgang in de collectezakken deponeren of overmaken naar:
NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.