image_pdfimage_print

Dienst Hemelvaartsdag 13 mei

Morgendienst 9.00 uur  
Predikant: ds. L.W. de Haan
Collecte: Voedselbank Altena
Organist: H. Teuling
 

Collecten
De diaconiecollecte is zondag voor de eigen diaconie. Bijdragen voor diaconie en kerk kunt u overmaken naar: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

 Aanmelden kerkdiensten
De kerkenraad heeft, in samenspraak met de gereformeerde kerkenraad, besloten het ritme van de afzonderlijke ochtenddiensten en om-en-om avonddiensten voort te zetten. De maatregelen zijn niet verandert en we verwachten ook niet dat dit op korte termijn meer ruimte geeft. Mocht dat wel zo zijn, dan zullen we daar uiteraard naar handelen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de scriba of predikant. U en jij worden van harte uitgenodigd om de diensten bij te wonen. Voorlopig is er plaats voor dertig kerkgangers. Aanmelden blijft nodig en kan via het formulier op de website, of door contact op te nemen met Kim van Wijlen (kim_van_wijlen@hotmail.com / 06 22 86 97 21). U kunt zich ook aanmelden voor de avonddiensten in de Gereformeerde Kerk. Dit kan via het inschrijfformulier op hun eigen website: www.gereformeerdekerkgenderen.nl.

Aanmelden via online formulier
Als u zich heeft aangemeld voor het fysiek bijwonen van één van de kerkdiensten krijgt u alleen een bericht toegestuurd als u uitgenodigd bent.  Wanneer u niet kunt komen krijgt u geen bericht meer. Dus alleen als u een uitnodiging heeft ontvangen kunt u de dienst fysiek bijwonen, anders niet. Dit om het voor onze administratie wat gemakkelijker te maken.