image_pdfimage_print

Diensten zondag 8 augustus 2021

Morgendienst 9.30 uur Avonddienst 18.30 uur 
Predikant: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
Collecte: Werelddiaconaat
Organist: Dhr. C. Ippel
Lied v.d. dienst :
Kerkauto: M. Donkersloot (352314)
Kinderoppas: Nicole Lijftogt, Veerle Bouman
Predikant: GK ds. L. van Wingerden, ‘s Hertogenbosch
Collecte: –
Organist: –
Lied v.d. dienst : –
Kerkauto: A. de Cloe (06 20925287)
Kinderoppas: –

Collecten
Bijdragen voor diaconie en kerk kunnen in de kerk worden gedeponeerd in de collectezakken bij de uitgang, of worden overgemaakt naar de volgende bankrekeningnummers: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Kerkdiensten
Het is helaas nog nodig om te werken met het aanmeldsysteem voor de kerkdiensten. Inmiddels weten gelukkig velen het formulier of de familie Van Wijlen daarvoor te vinden. Aanmelden kan via het formulier op de website of door contact op te nemen met Kim van Wijlen (kim_van_wijlen@hotmail.com / 06 22 86 97 21). Voor de gezamenlijke avonddiensten in de Gereformeerde Kerk kunt u zich inschrijven via het formulier op www.gereformeerdekerkgenderen.nl.

Aanmelden via online formulier
Als u zich heeft aangemeld voor het fysiek bijwonen van één van de kerkdiensten krijgt u alleen een bericht toegestuurd als u uitgenodigd bent.  Wanneer u niet kunt komen krijgt u geen bericht meer. Dus alleen als u een uitnodiging heeft ontvangen kunt u de dienst fysiek bijwonen, anders niet. Dit om het voor onze administratie wat gemakkelijker te maken.