image_pdfimage_print

Diensten zondag  24 oktober 2021 

Morgendienst 9.30 uur  Avonddienst 18.30 uur 
Predikant: Ds. L.W. de Haan  
Collecte: Diaconie ‘St. Tiener Friends’
Organist: C. Ippel
Lied v.d. dienst : 322
Kerkauto: M. van Wijk (352242)
Kinderoppas: Sanne van der Mooren, Roos Kramer
Predikant: Ds G Wolfswinkel
Collecte: Diaconie ‘St. Tiener Friends’
Organist: G. van Veen
Lied v.d. dienst : 195
Kerkauto: J. Smelt (353401)
Kinderoppas: –

Collecten
De diaconiecollecte is bestemd voor Tienerfriends in Sleeuwijk. Bijdragen voor diaconie en kerk kunnen in de kerk worden gedeponeerd in de collectezakken bij de uitgang, of worden overgemaakt naar de volgende bankrekeningnummers: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Kerkdiensten
Iedereen is weer welkom om zonder aanmelden naar de kerkdiensten te komen. Met het vervallen van de 1,5 meter afstandsregel is er weer ruimte voor iedereen om naar de kerk te komen. De zitplaatsen zijn ook weer vrij te kiezen. Achterin de kerk zijn een paar banken gereserveerd voor wie graag nog wat meer afstand wil houden: als u daar gebruikt van wilt maken, geef dat dan bij binnenkomst even aan bij de koster. Verder willen we u aanmoedigen zoveel mogelijk alle banken te benutten en dus te spreiden over de kerk. Probeer ook schuin voor/achter elkaar te gaan zitten (in een soort zig-zag-patroon). De PKN heeft hun advies over deze nieuwe situatie de veelzeggende titel ‘Geef elkaar de ruimte’ meegegeven. De een schuift met gemak weer naast anderen de kerkbank in, een ander vindt dit nog niet prettig om te doen en houdt liever wat afstand; laten we elkaar daarin niet de maat nemen, maar dus de ruimte geven. En ruimte is er genoeg: van harte welkom!