image_pdfimage_print

Doop
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met de scriba. In overleg worden de data voor de doopcatechese vastgelegd. In twee avonden wordt uitleg gegeven over de betekenis van de doop en wordt met elkaar gesproken over ons geloof bij de doop en over de invulling van een christelijke opvoeding.

Heilig Avondmaal
Aan de viering van het Heilig Avondmaal van onze Heer, Jezus Christus, worden de belijdende leden toegelaten. Voor gasten geldt: ieder die in zijn/haar eigen gemeente het Heilig Avondmaal meeviert, is welkom.

Bevestiging en inzegening huwelijk
Aanstaande bruidsparen die Gods zegen over hun huwelijk willen vragen, dienen zich ruimschoots van te voren te wenden tot de scriba. Ter voorbereiding op het huwelijk worden aanstaande bruidsparen uitgenodigd voor de huwelijkscatechese. Hierin zal gesproken worden over het huwelijk vanuit Bijbels perspectief.

Uitvaartdiensten
Voor uitvaartdiensten kunt u via de scriba een predikant verzoeken de leiding hiervan op zich te nemen. In verband met de voorbereiding en andere pastorale werkzaamheden wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Voor contactadressen verwijzen wij u naar de pagina: Contact