Diaconie

image_pdfimage_print

De diaconie heeft als taak zorg te dragen en hulp te bieden aan mensen in nood, zowel binnen als buiten de gemeente. Daarnaast wil zij de diaconale taak van gemeenteleden bevorderen. De diaconie wordt in haar uitvoerende taak ondersteund door de Hervormde Vrouwendienst (HVD) en de Zendingscommissie (ZC i.o.). De benodigde middelen komen uit collecten, giften (en legaten), kerktelefoonbusjes en opbrengsten van eigen geld.

Het bankrekeningnummer is NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Genderen.

Centrale E-mail Diaconie: KLIK HIER

Het college van diakenen bestaat uit de volgende personen:

N.F.C. Bouman Doeverensestraat 37 352326 E-mail
M.C. Donkersloot Weteringshof 18 352314 E-mail
H. v.d. Krift Hoofdstraat 43 352088 E-mail
Vacature