Onze diaconie bestaat uit vier diakenen. Zij hebben als gekozen lid van de kerkenraad de taak het verzorgen van de hulp aan de behoeftigen. De diaconie is geroepen om binnen de gemeente handreikingen te doen om het diaconaal bewustzijn, vanuit het Woord, om te zetten in daden.

Wat doen we?
Tijdens de eredienst wordt mede door de diakenen het diaconiegeld opgehaald. Zij proberen daarmee in en buiten de gemeente nood te verlichten. Dit kan in veel situaties waar hulp nodig is, in de breedste zin van het woord. Hulp wordt in vele vormen geboden, waaronder:

  • Financiële hulp, • Praktische hulp, • Sociale hulp.

Veel geboden hulp wordt niet rechtstreeks door de diakenen verleend, maar veelal vanuit het netwerk waar de diaconie mee verbonden is of door actieve gemeenteleden.

Denk dan aan bijvoorbeeld:

  • Schuld Hulp Maatje, voor ordening van de financiële situatie en het in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven. (dit wordt in de loop van volgend jaar actief in Gemeente Altena)
  • Diaconaal Maatschappelijk Werk, bij psychosociale- en relatieproblemen.
  • Talenta, voor het vinden van passend werk en re-integratie.
  • Gemeente Altena
  • Steunstichting DAM, Wijk en Aalburg

Wie helpen we?
Onze eerste betrokkenheid is gericht op leden van onze gemeente. Dat kan voor de eigen situatie. Maar ook hulpvragen uit de omgeving proberen we altijd in te vullen. We merken dat de drempel om hulp te vragen groot is. De hulpvraag komt dan ook vaak vanuit de omgeving. Vervolgens nemen we op een gepaste manier contact op en proberen direct hulp te bieden of de brug te zijn naar organisaties vanuit ons netwerk.

Dit alles uiteraard onder strikte geheimhouding. Naast de nood in de eigen gemeente, wordt ook steun gegeven aan vele instellingen in binnen- en buitenland. Denk hierbij aan bijvoorbeeld; de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), IZB; vereniging voor zending in Nederland, Voedselbank enz.

In bijzondere omstandigheden wordt ook wel eens een aparte diaconiecollecte gehouden. Die wordt altijd van tevoren bekend gemaakt via de website en het kerkblad. Helpt u mee? Hulp bieden kunnen we niet alleen.

Daarom vragen wij u om:

  • Open ogen voor de nood om u heen. Ook als u twijfelt of de diaconie kan helpen, vragen we u om contact op te nemen. We gaan hier altijd gepast mee om.
  • Financiële bijdragen. Vrijwel wekelijks wordt er gecollecteerd voor de diaconie. We hebben dit geld hard nodig voor hulp in de omgeving, maar ook in het buitenland.
  • Uw gebed. We vragen u te bidden voor de mensen in nood en het werk van de diaconie.

Contact: Heeft u vragen, wilt u een beroep doen op onze hulp, of kent u iemand anders waarvoor wij iets kunnen betekenen? Stuur ons een e-mail via diaconie@hervormdgenderen.nl, of benader ons persoonlijk.

Arjan van der Velden – Hans Thur – Jolanda Vos – Jeanet Donkersloot