Coronamaatregelen: De PKN heeft o.b.v. de persconferentie van vrijdag 12 november een nieuw advies opgesteld (zie: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/advies-naar-aanleiding-persconferentie-12-november/)

Belangrijkste punten:

  • Houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan
  • Werk met vaste placering
  • Draag mondkapje tijdens verplaatsing
  • Beperk de groepsgrootte van kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden tot maximaal 4 personen
  • Zingen tijdens eredienst: Het CIO adviseert om het aantal samen te zingen liederen tijdens de kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen.

Conclusie:
Naast de maatregelen die we al eerder hebben getroffen (1,5 meter afstand in de kerk en een mondkapje bij binnenkomst en vertrek) willen we iedereen oproepen om op een wat ingetogen wijze te zingen. Daarnaast het advies om kerkelijke bijeenkomsten zoveel mogelijk in de grote zaal van de Regenboog te houden (hier is voldoende afstand mogelijk) en voorlopig niet thuis te organiseren.

Mochten er vragen zijn n.a.v. dit bericht kunt u contact opnemen met de scriba (Leo Oudshoorn)