I.v.m. wijziging in het beleid van de Rabobank kunnen we geen munten meer storten bij de Rabobank.
Dit heeft gevolgen voor het contante geld bestaande uit o.a. munten van de collectes.
Papieren geld kan nog wel gestort worden bij de Rabobank.
 
N.a.v. hiervan willen we iedereen vragen om gebruik te maken van collecte munten en/of collectes rechtstreeks over te maken op de bankrekeningen van de kerk.
Deze bankrekeningnummers staan in de Elkaar vermeld.
Collectemunten zijn te bestellen bij Thea en Martien van Wijk.