1

Afschrijving Voetius

Om het u en ons zo gemakkelijk mogelijk te maken is er toestemming gevraagd voor een automatische machtiging van het jaarlijkse abonnement van de Voetius. De contributie hiervan wordt 1 keer per jaar afgeschreven en bedraagt €27,00. De maand van incasseren zal juli zijn.

Mocht u een wijziging (opzeggen, aanvraag digitale Voetius, adreswijziging etc.) willen aanbrengen in uw huidige abonnement dat kan door voor 30 juni te bellen naar 06-10203156 of te mailen naar theo_mieke2003@hotmail.com. Groet, Mieke Kramer.
Reis New Generation Brasil

Beste gemeente,

Afgelopen februari hebben wij in de Hervormde kerk een filmpje laten zien, om geld op te halen voor deze stichting. Nu wij terug zijn willen wij graag onze ervaring met u delen.

Inmiddels zijn wij, Vera en Marjon, alweer een maand terug in Nederland. We hebben een goede en bijzondere tijd achter de rug in Brazilië. Met een groep ambassadeurs van school hebben wij stichting New Generation Brasil bezocht. Voor de stichting is een paar maanden terug gecollecteerd in de kerk. Heel erg bedankt voor uw bijdrage. Buiten de normale schooltijd komen de kinderen uit arme wijken van de stad naar de vakschool van de stichting toe. Hier is een plek voor ze om te leren, te spelen en zich geliefd te voelen. Wij hebben de kinderen mogen ontmoeten en leren kennen, met ze gelachen en met ze gehuild.

Ook zijn we bij gezinnen op bezoek geweest om een beeld te krijgen van in wat voor situaties ze leven. Ze wonen in een klein appartement, met meerdere kinderen op één slaapkamer. Bij de meesten ontbreekt de vader in huis. In de omgeving waar ze wonen vindt veel drugshandel, alcoholgebruik en ruzie plaats.

Al in de eerste paar dagen hadden we door hoe sterk het geloof in Brazilië aanwezig is. De mensen en kinderen hebben weinig om aan vast te houden, behalve aan de liefde van God en Jezus. Dit geloof sleept hen door moeilijke tijden.  We hebben met de kinderen ontzettend veel mooie momenten beleefd. Iedere dag hebben we met ze gesport, lessen gevolgd, gebakken, een mozaïek gemaakt en gegeten. In korte tijd hebben we een mooie band met ze opgebouwd en hun verhalen gehoord.

De stichting geeft vanuit het geloof met veel liefde de kinderen hoop. Ze leren ze dat ze waardevol zijn en laten ze nadenken over wat ze willen worden. De kinderen worden geholpen met het bereiken van hun doel en met aandacht en onderwijs ondersteund. Zo bouwt de vakschool aan hun toekomstperspectief. Door hard te werken voor hun dromen kunnen deze kinderen een nieuwe generatie vormen.

We willen jullie graag bedanken voor al het medeleven, de kaartjes, berichtjes en gebeden. Zoveel liefde en aandacht heeft ons verrast en bemoedigd. We hopen binnenkort in de kerk nog wat meer te vertellen en te laten zien van onze reis.

Groetjes, Marjon en Vera.
Verkoopdag

De jaarlijkse verkoopdag hopen we dit jaar de organiseren op 15 oktober. Houden jullie datum vrij? Vele handen maken licht werk. Alle hulp is welkom.

We zijn afhankelijk van jullie hulp bij de voorbereidingen en de uitvoering.
Nieuw camerasysteem in de kerk

Afgelopen zondag 1 mei is het nieuwe camerasysteem in de kerk in gebruik genomen. Dat is ook voor ons even wennen. In de livestream uitzendingen zal dat soms te zien zijn, ik hoop op uw begrip daarvoor. De zondagmorgen dienst was per ongeluk ‘besloten’ uitgezonden, vandaar dat men deze niet live op ons Youtube kanaal kon volgen. Na de dienst is dit direct gecorrigeerd. Ik raad u aan om in geval u een livestream wil volgen om abonnee te worden, dan kunt u in Youtube onder abonnementen heel eenvoudig de geplande stream of livestream vinden. Groeten Mediateam.
Diaconiecollecte Genderen-Oekraïne 1 mei

Op dit moment zijn er 12 gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen of dat gaan doen. Deze gezinnen krijgen een kleine ondersteuning voor de onkosten van stichting Make-the-Difference.

Er is plaats voor ongeveer 36 vluchtelingen. Deze gasten hebben de eerste weken boodschappen en kleding nodig, totdat ze onkostenvergoeding krijgen van de gemeente. Velen gaan werken maar dat duurt een aantal weken voordat ze hun salaris krijgen, want ze moeten eerst aangemeld zijn bij de gemeente en een Nederlandse bankrekening met betaalpas hebben.

Er gaan allerlei activiteiten georganiseerd worden om elkaar te kunnen ontmoeten. Dat is voor zowel de gastgezinnen als de gasten heel belangrijk. We denken aan met elkaar koken en eten. En dit is nog maar een begin. Hoe langer ze hier zijn hoe meer we met elkaar kunnen gaan doen, zeker als het zomer wordt. Financiële ondersteuning hierbij zou fijn zijn.

Hartelijk dank namens alle betrokkenen.
Bidden voor Altena

Deze keer wordt de maandelijkse regionale gebedsavond gehouden in de Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 78 in Genderen. Zou het niet goed en mooi zijn als we als christenen in Altena eensgezind gaan bidden voor onze gemeente?

Bid mee voor ons bestuur, de zieken, ouderen, jongeren, inwoners, vluchtelingen, asielzoekers, vrede, zorgmedewerkers, ondernemers, kerken, voor een opwekking (herleving) van Jezus Christus’ kerk in Altena en danken voor alles wat God ons geeft. Er is afgelopen maand veel gepasseerd, genoeg om voor te bidden.

Woensdagavond 20 april, inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Van harte welkom.
Paasfeest en Paasontbijt


Zondag 17 april vieren we het Paasfeest, het feest van de opstanding van Christus. Jezus Christus is de gekruisigde, maar ook de opgestane Heer! Hij is de Levende, ook vandaag aanwezig. Als symbool daarvan steken we voor het eerst op Eerste Paasdag de Paaskaars aan – een herinnering aan Hem die het Licht der wereld is.

’s Morgens beginnen we om 8.00 uur met een Paasontbijt voor jong en oud. De deur van de Regenboog is vanaf 7.45 uur open. Indien ouderen vervoer nodig hebben, laat het weten dan wordt daarvoor gezorgd.

Voor de onkosten wordt na afloop van het ontbijt een vrijwillige bijdrage gevraagd, het overschot daarvan zal naar de kerkrentmeesters gaan.

Graag uiterlijk 13 april opgeven bij Leo Oudshoorn (651500 / lpk.oudshoorn@gmail.com) of via de inschrijflijst in de Regenboog.
Taartenbuffet

Komende zondag ochtend 3 april wordt er na de kerkdienst vanuit de clubs een taartenbuffet georganiseerd. Hierbij zal gevraagd worden om een vrijwillige bijdragen. Dit is om het clubkamp wat eraan zit te komen van 22 t/m 25 april te bekostigen. De taarten zullen gebakken en uitgedeeld worden door de clubkinderen zelf. Zien we u/jou ook?
Uitnodiging voor de Pesachmaaltijd


Dit jaar willen we op woensdagavond 6 april om 18.00 u een Pesachmaaltijd houden. Het is tijdens deze maaltijd, op de avond voor zijn sterven, dat Jezus het Heilig Avondmaal instelde.  De Joden vierden met deze maaltijd de uittocht uit Egypte en de verlossing uit de slavernij. Tijdens het begin van de maaltijd wordt aan de hand van een aantal symbolische gerechtjes de herinnering aan de uittocht levend gehouden.

Er wordt een beroep gedaan op al onze zintuigen en verbeeldingskracht. Voor ons als christenen staan de uittocht, de bevrijding uit de slavernij en het reddingswerk van Jezus op één lijn. Het thema van zowel het Pesachfeest als ons Paasfeest is n.l. verlossing. We willen dan ook op deze avond verbindingen leggen tussen het Joodse Paasfeest en ons Paasfeest, het feest van de opstanding van Jezus. Behalve deze symbolische gerechtjes is er ook een lichte maaltijd.

Tijdens de maaltijd wordt de onderlinge verbondenheid sterk beleefd door het samen proeven, drinken, gedenken en vieren. Met de uitleg richten we ons op jong en oud, dus ook kinderen zijn van harte welkom!  Zij zijn juist diegene die de vragen stellen voor de maaltijd.

De maaltijd wordt gehouden in de Regenboog op woensdag  6 april en begint om 18.00 u.

Voor de Pesachmaaltijd kunt u zich opgeven via de mail: arjavantilborg@outlook.com of via de inschrijflijsten die in de beide kerken in hal liggen.

Namens de Pesach-werkgroep, Gereformeerde en Hervormde Kerk Genderen.
HGJV 40 Jaar

Over een aantal weken bestaat de HGJV 40 jaar en dat moet zeker gevierd worden! Daarom worden er voor alle (oud)-leden hele leuke dingen georganiseerd: Zaterdagavond 2 april een echt HGJV Reünie feest met thema zoals dat hoort bij de HGJV. Op zondag 3 april is er door de dag heen een gevuld programma met voor iedereen wat wils:

15:00 uur elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee, fris en gebak
16:00 uur Terugblik op de HGJV in de afgelopen 40 jaar
17:00 uur met elkaar eten
18:30 uur met de HGJV naar de kerk
20:00 uur een HGJV avond zoals jullie die al jaren kennen
21:30 uur sluiten we het weekend met elkaar af en borrelen we nog even na.

We kijken er als bestuur en een aantal oud leden enorm naar uit en hopen zoveel mogelijk van jullie te ontmoeten! Tot dan, Gerbert v. d. Beek