Deze keer wordt de maandelijkse regionale gebedsavond gehouden in de Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 78 in Genderen. Zou het niet goed en mooi zijn als we als christenen in Altena eensgezind gaan bidden voor onze gemeente?

Bid mee voor ons bestuur, de zieken, ouderen, jongeren, inwoners, vluchtelingen, asielzoekers, vrede, zorgmedewerkers, ondernemers, kerken, voor een opwekking (herleving) van Jezus Christus’ kerk in Altena en danken voor alles wat God ons geeft. Er is afgelopen maand veel gepasseerd, genoeg om voor te bidden.

Woensdagavond 20 april, inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Van harte welkom.