Voetius Genderen

Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de J. Smelt vóór maandag 20.00 uur. E mail: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Marlien van Mersbergen, Rondendans 12, 0416-351848.


Genderen www.hervormdgenderen.nl
Predikant: L.W. de Haan, Kerkstraat 31, 4265 JD Genderen, Tel: 0416-351115
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Diensten zondag 12 januari
9.30 ds. L.W. de Haan
18.30 ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd

Kerkauto 9.30 C. van der Mooren (691509), 18.30 H.J. van Wijlen (352739)
Kinderoppas Christine Treffers, Anne Oudshoorn
Collecten 1. Stephanos 2. Kerk en eredienst 3. Instandhouding predikantsplaats
Voorzang 9.30 OTH 180, 18.30 OTH 128

Focus
Zondagmorgen zal het thema van de dienst zijn: ‘Jezus nodigt ons uit’. Dit is ook het onderwerp van het eerste Focusgesprek uit het werkboek. Het werkboek kun je gebruiken om thuis er over na te denken, vooraf of achteraf. We nodigen iedereen ook van harte uit om samen er over in gesprek te gaan. Dat kan deze week op

  • de OpenFocusavond (dinsdag 14-1, 20.30 in de Regenboog, een vrijblijvende inloopavond voor wie wel iets van Focus wil proeven)
  • de Jonge Gezinnenkring (woensdag 15-1, 20.15 in de Regenboog, een nieuwe kring voor ouders van kinderen in de leeftijd 0-12 jaar)
  • de Groeigroep (donderdag 16-1, 20.00 op Kerkstraat 13)
  • de vrouwenochtend (vrijdag 17-1, 10.00 in de Regenboog).

Van harte welkom om eens aan te schuiven!

Afgelopen week is er op de catechisatie en de Bijbelkring al over het thema nagedacht. De kinderen van de kindernevendienst zullen er zondagochtend ook mee bezig gaan. Mooi dat het dan in de kerkdienst en kindernevendienst over hetzelfde gaat!
Tot slot: schroom vooral niet om vragen over Focus te stellen! Ideeën of juist onduidelijkheden, neem gerust contact op met Nicole, Jonny, ds. Lucias of iemand van de kerkenraad.

Mededelingen
Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad vergadert maandagavond 13 januari.

Vrouwenochtend Vrijdag 17 januari is het vrouwenochtend van 10.00 – 11.45 uur in de Regenboog. Voor de jonge kinderen is Corrie aanwezig om op te passen. De komende periode gaan we tijdens de vrouwenochtenden werken met het werkboek van het Focustraject.  We sluiten aan bij het thema wat aan de orde komt in de themakerkdienst van zondag 12 januari. Kom je normaal gesproken niet naar de vrouwenochtend, maar wil je wel meedoen met  het focustraject tijdens de vrouwenochtenden, dan ben je van harte welkom.  Ter voorbereiding is het handig als je uit het werkboek blok 1, gesprek 1 “Jezus nodigt ons uit”,  thuis alvast eens doorleest.

H.V.D. Op de contactmiddag heeft de H.V.D.€ 212.25 mogen ontvangen. Namens de H.V.D. heeft Mirna een gift van € 10.- en ook Marianne  € 10.- mogen ontvangen voor de kerk.

Week van Gebed ‘Buitengewoon’
Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door de beide kerken van Genderen, dit jaar in de Gereformeerde Kerk, het Kruispunt. Op zondag 19 januari beginnen we met een gezamenlijke gebedsdienst en is de gebedsbijeenkomst van 19.45 tot 20.30 uur. Verder is er iedere avond van maandag tot en met zaterdag een gebedsbijeenkomst van 19.00 tot 19.45 uur. Van harte welkom om in stilte of hardop mee te bidden.