Voetius Genderen

image_pdfimage_print

Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de J. Smelt vóór maandag 20.00 uur.
Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Marlien van Mersbergen, Rondendans 12, 0416-351848.


Genderen www.hervormdgenderen.nl
Predikant: L.W. de Haan, Kerkstraat 31, 4265 JD Genderen, Tel: 0416-351115
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Diensten 26 januari
9.30 ds. H.P Brendeke, Hagestein
18.30 ds. L. van Wingerden, ‘s Hertogenbosch

Kerkauto 9.30 W.D. van Wijlen (351595), 18.30 J. Smelt (353401)
Kinderoppas Elly de Waal, Roos Kramer
Collecten 1. Adoptiekinderen Woord & Daad 2. Kerk en eredienst 3. Instandhouding predikantsplaats
Voorzang 9.30 OTH 163, 18.30 OTH 228

Mededelingen
Bijbelkring De Bijbelkring komt 30 januari weer bij elkaar. Van harte welkom om aan te schuiven. Vanaf 19.15 staat de koffie klaar, om 19.30 beginnen we. Deze avond zal het tweede Focusgesprek uit blok 1 centraal staan. Graag het werkboek meenemen.
Kerkenraad De kerkenraad vergadert maandag 27 januari.
Doopdienst Zondagmorgen 2 februari hoopt Vera, dochtertje van Hans en Corianne Thur (Voompad 18a) het teken en zegel van de doop te ontvangen. Een bijzonder moment voor Vera, haar ouders en de gemeente.
Giften Namens de H.V.D. heeft Mirna een gift van €10,00 ontvangen voor de kerk. De predikant ontving ook €10,00 voor de kerk en Wim van Drunen €15,00 voor Focus. Hartelijk dank!

Focus Inmiddels zijn we dan echt van start gegaan met Focus. In de eerste Focusdienst hoorden we de uitnodiging van Jezus “Kom en zie!”. Op verschillende plekken is daar door jong en oud over doorgesproken aan de hand van de werkboeken. Misschien hebt u dat thuis ook wel gedaan. Het betreffende hoofdstukje zou je bijvoorbeeld ook na de dienst bij de koffie thuis eens kunnen doornemen. Deze week komen we als Focusteam van Hervormd Genderen (Jonny, Nicole en ds. Lucias) bij elkaar om terug te blikken op de start en vooruit te kijken naar hoe we verder gaan. Als er ideeën, suggesties, positieve/negatieve ervaringen of vragen zijn; schroom niet om contact te zoeken! Samen hopen we zo verder te komen en te groeien met Focus – met gevouwen handen!

Uit de pastorie
Een hartelijke groet vanaf de Kerkstraat,
Ds. L.W. (Lucias) de Haan