Voetius Genderen

image_pdfimage_print

Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de J. Smelt vóór maandag 20.00 uur. E mail: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Marlien van Mersbergen, Rondendans 12, 0416-351848.


Genderen www.hervormdgenderen.nl
Predikant: L.W. de Haan, Kerkstraat 31, 4265 JD Genderen, Tel: 0416-351115
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Diensten 15 december, 3e advent
9.30 ds. H.E. Veldhuizen, Schelluinen
18.30 ds. L.W. de Haan

Kerkauto 9.30 J. Roozemond (352127), 18.30 J. de Cloe (352804)
Kinderoppas Elly de Waal, Anne Oudshoorn
Collecten 1. De Herberg (Stichting de Pietersberg) 2. Kerk en eredienst 3. Instandhouding predikantsplaats
Voorzang 9.30 OTH 80, 18.30 OTH 79

Mededelingen:

IZB Focus Graag willen we iedereen de mogelijkheid geven aan te haken bij IZB Focus, waar we in januari mee van start gaan. Het werkboek voor 2020 willen daarom graag beschikbaar stellen. De verwachting is dat de drukker deze week de werkboeken levert. Na de diensten van 15 en 22 december is er de mogelijkheid een werkboek in de Regenboog op te halen. Per adres is er één werkboek beschikbaar. Omdat we Focus zo belangrijk vinden bieden we dit als kerkenraad aan. Tegelijk vertellen we er eerlijk bij dat een werkboek ons €10,00 kost. Of u een vrijwillige bijdrage hiervoor wilt geven is aan u. Zondag 22 december zal de uitgangscollecte hiervoor bestemd zijn.

Vrouwenochtend Vrijdag 13 december is het weer vrouwenochtend van 10.00 tot 11.45 in de Regenboog. Deze morgen gaan we allerlei liederen zingen. Corrie is er om op de meegekomen jonge kinderen te passen.

Zingen na de dienst Het is weer de derde zondag van de maand. Na de avonddienst wordt er dan gezongen in de Regenboog.

Bijbelkring Donderdagavond 19 december is er Bijbelkring. Vanaf 19.15 staat de koffie klaar in de Regenboog, om 19.30 gaan we van start.

Kinderkerstfeest Zondag 22 december organiseren de beide kerken uit Genderen met en voor de kinderen het kinderkerstfeest. Een heleboel kinderen en jongeren zijn druk met de voorbereidingen. Zondagmiddag is vanaf 16.30 het gezellige kerstplein bij de Hervormde Kerk open. In kerstsfeer is daar gezelligheid, ontmoeting en lekkers. Daar vandaan vertrekt er telkens een groep voor een wandeling door Genderen. Herder Simon neemt ons mee en onderweg horen en zien we het Kerstverhaal. De tocht eindigt weer op het kerstplein. Jong en oud worden van harte uitgenodigd om met herder Simon mee te gaan!

Oliebollen en appelbeignets Hebt u het bestelbriefje al ingevuld en klaar liggen? Zaterdag of maandag wordt het opgehaald.

Te koop Er is erwtensoep, advocaat en nog appeltaart te koop bij Lina Colet (0645241820).

Voetius De volgende Voetius is i.v.m. de Kerstperiode voor drie weken. Graag rekening mee houden bij het aanleveren van kopij.

Uit de pastorie
Tot slot deel ik hier nog twee coupletten van het lied waarmee ik zondag de preek afsloot. Het is geschreven door Jochen Klepper (1903-1942). Het hele lied is te vinden in diverse liedboeken (o.a. Liedboek voor de Kerken nr. 130) en het internet.

De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de held’re morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.

God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis,
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.

Een hartelijke groet, Ds. L.W. (Lucias) de Haan