Bijzondere diensten

image_pdfimage_print

Doop

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met de scriba. In overleg worden de data voor de doopcatechese vastgelegd. In twee avonden wordt uitleg gegeven over de betekenis van de doop en wordt met elkaar gesproken over ons geloof bij de doop en over de invulling van een christelijke opvoeding.

Heilig Avondmaal

Aan de viering van het Heilig Avondmaal van onze Heer, Jezus Christus, worden de belijdende leden toegelaten. Voor gasten geldt: ieder die in zijn/haar eigen gemeente het Heilig Avondmaal meeviert, is welkom.

Sinds kort zijn we begonnen om het Avondmaal in de kerk te vieren met mensen die niet in staat zijn om de reguliere diensten te bezoeken. Dit vindt voorlopig twee keer per jaar plaats. We beginnen om 12:15 en proberen de viering niet langer dan een half uur te laten duren. U wordt thuis opgehaald en zo nodig persoonlijk naar de tafel begeleid. Na de samenkomst wordt u ook weer thuisgebracht. Deze vieringen vinden om logistieke redenen niet plaats op een Avondmaalszondag. Wilt u deelnemen aan deze bijzondere Avondmaalsviering, dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Bevestiging en inzegening huwelijk

Aanstaande bruidsparen die Gods zegen over hun huwelijk willen vragen, dienen zich ruimschoots van te voren te wenden tot de scriba. Ter voorbereiding op het huwelijk worden aanstaande bruidsparen uitgenodigd voor de huwelijkscatechese. Hierin zal gesproken worden over het huwelijk vanuit Bijbels perspectief.

Uitvaartdiensten

Voor uitvaartdiensten kunt u via de scriba een predikant verzoeken de leiding hiervan op zich te nemen. In verband met de voorbereiding en andere pastorale werkzaamheden wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Kindernevendienst

Iedere zondagmorgen, met uitzondering van de eerste zondag van de maand, is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 0 t/m 6. Kindernevendienst houdt in dat de kinderen die in groep 0 t/m 6 zitten tijdens de preek naar ‘De Regenboog’ gaan, om daar te luisteren naar een Bijbelverhaal op hun niveau. Ook wordt er iedere maand aan de kinderen een psalmvers of bijbeltekst geleerd. Daarnaast vindt er via de methode ´Vertel het maar´ verwerking van het Bijbelverhaal plaats door middel van een gesprek, het zingen van een lied en/of het maken van een werkje. Voor de slotzang komen de kinderen weer terug in de kerk.

Voor contactadressen verwijzen wij u naar de pagina: Contact