image_pdfimage_print

Catechese
Hou hiervoor onze nieuwsbrief in de gaten.

Belijdeniscatechese
Het volgen van belijdeniscatechisatie verplicht tot niets, maar biedt in de eerste plaats een kans om dieper door te dringen tot de geheimen van het geloof. Indien je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met de scriba. 

Groeigroep
De groeigroep komt eenmaal per 2 weken bij één van de deelnemers thuis bijeen. Zoals de naam van de kring al doet vermoeden is de doelstelling van de kring gericht op groeien. We hopen dan ook te groeien in het geloof, in gemeenschap en misschien ook wel in aantal.

De data worden in overleg vastgesteld en later in de Voetius vermeld. Als je wilt meedoen of meer informatie zoekt, dan kun je contact opnemen met Leo Oudshoorn, e-mail: scriba@hervormdgenderen.nl

Bijbelkring
Ook dit jaar zullen de beide Bijbelkringen weer van start gaan. Deze kringen worden om de week op donderdag gehouden, ’s middags om 14:30 uur en ’s avonds om 20:00 uur.

Voor de datums houdt u de Voetius in de gaten.

Gebedskringen
In de gebedskring willen we met elkaar de noden van kerk en wereld neerleggen voor God en vragen om een zegen over onze levens en die van de mensen om ons heen. Mocht u onderwerpen hebben waarvoor u gebed nodig hebt, dan kunt u die in de gebedsschriften in Het Kruispunt en in De Regenboog schrijven. De gebedskring komt bijeen in Het Kruispunt of de Regenboog op woensdagavond van 19:00 tot 19:45. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Kleinloog.

Alpha-cursus in Genderen…
Ieder jaar in de eerste week van september, start er een nieuwe Alpha-cursus. Sinds 2000 worden er Alpha-cursussen gegeven, in samenwerking met de Gereformeerde kerk van Genderen. Voorkennis om hieraan mee te doen is niet nodig. Of je nu wel of niet de kerkdiensten bezoekt, of je wel of niet bij de kerk bent aangesloten; iedereen is welkom!

De Alpha-cursus biedt de mogelijkheid om op een eigentijdse en vrijblijvende manier kennis te maken met het christelijk geloof. Tien weken lang komen we op een vaste avond bij elkaar + een kort weekend. De deelnemers kunnen in een goede en open sfeer zelf ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Informatie en aanmelding bij: Hennie Bouman (0416-352244 / hennie@boumanautos.nl) of Anja de Graaf. Daarnaast kunt u ook kijken op de site van Alpha Cursus Nederland.

Emmaüs-cursus
Voor iedereen die een Alpha-cursus heeft gevolgd, is er een vervolg: de Emmaüs-cursus. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Gerda van Hemert (0416-352253). De Alpha-cursus en de Emmaüs-cursus worden beide gegeven door gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Genderen en onder verantwoording van de beide kerkenraden.

Vrouwenochtend
Tijdens het winterwerk worden er vrouwenochtenden gehouden. Eén keer in de maand komen we bij elkaar in De Regenboog. Op een laagdrempelige wijze gaan we met elkaar in gesprek over de manier waarop we handen en voeten kunnen geven aan ons geloof. Daarbij bespreken we vooral hoe we heden ten dage invulling kunnen geven aan datgene wat God ons in de bijbel aanreikt. Hoe werkt Zijn Woord in de dagelijkse praktijk, welke obstakels en zegeningen komen we daarin tegen. In de loop der jaren is zo een trouwe groep van vrouwen ontstaan, waarin ook nieuwe leden van harte welkom worden geheten.

We beginnen om 9.30 uur, inloop 9.20 uur, en eindigen rond 11.15 uur.  Voor de jonge kinderen is er oppas in De Regenboog aanwezig! We zijn blij dat Mevrouw Maaike van Wijlen dat voor ons wil doen.

De geplande data voor het komende seizoen zijn D.V. vrijdag 9 oktober, vrijdag 13 november, vrijdag 11 december, vrijdag 15 januari, vrijdag 12 februari, vrijdag 18 maart en vrijdag 15 april. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Lian Roubos.