image_pdfimage_print

Pastoraat
De kerkenraad streeft ernaar om ieder gemeentelid c.q. gezin die daar behoefte aan heeft  eenmaal per twee jaar te bezoeken. Wanneer u buiten het reguliere huisbezoek om behoefte heeft aan een gesprek, kunt u altijd zelf contact opnemen met de wijkouderling of met de predikant.

Huisbezoek wordt afgelegd door de wijkouderling en wijkdiaken. Eventueel kunnen er ook bezoekbroeders of zusters worden ingeschakeld. Inmiddels zijn we ook gestart met het zogenaamde ‘Groot Huisbezoek’, waarbij meerdere gezinnen betrokken worden. De coördinatie van het Groot Huisbezoek ligt in handen van de wijkouderling.